Széchenyi 2020

Jogszabályfigyelő 15. rész

Illusztráció

Jogszabályfigyelő 15. rész

 

 

 

A 2017. VI.5. és VII.2. között megjelent, a SZEF és tagszervezetei tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok és határozatok. Az előző részt június 7-nél találják.

 

Magyar Közlöny 2017/82. szám

 

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=82

 

 

Magyar Közlöny 2017/83. szám

 

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=83

 

Magyar Közlöny 2017/84. szám

 

2017. évi LIX. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról

1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=84

 

Magyar Közlöny 2017/85. szám

 

2017. évi LXVII. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2017. évi LXVIII. törvény

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=85

 

Magyar Közlöny 2017/87. szám

 

2017. évi LXX. törvényaz oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról

 

E törvény – többek között - módosítja

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt;

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényt;

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt; és

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt.

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=87

 

Magyar Közlöny 2017/88. szám

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

Az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=88

 

 

Magyar Közlöny 2017/90. szám

 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

A 2017/2018. tanév rendjéről

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=90

 

Magyar Közlöny 2017/92. szám

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

A törvény – többek között módosítja

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt [1. §];

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt [8-11. §];

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt [59-74. §];

- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvényt [75-80. §];

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt [82-88. §];

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt [89-90. §];

- Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényt [93. §];

 

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

Egyes köznevelési szakmai testületekről

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=92

 

Magyar Közlöny 2017/93. szám

2017. évi LXXVI. törvény

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

 

2017. évi LXXVII. törvény

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

 

A törvény – többek között – módosítja:

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt [1-11. §];

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt [12-24. §];

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt [47-54. §];

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt [95-107. §];

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt [142-164. §];

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt [195. – 205. §].

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=93

 

Magyar Közlöny 2017/94. szám

 

14/2017. (VI. 20.) BM rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=94

 

 

Magyar Közlöny 2017/96. szám

 

15/2017. (VI. 22.) BM rendelet

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=96

 

 

Magyar Közlöny 2017/98. szám

 

2017. évi LXXXVI. törvény

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról

2017. évi LXXXVII. törvény

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról

 

 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=98

 

 

Magyar Közlöny 2017/100. szám

 

2017. évi XCV. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

 

2017. évi XCVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 

 

2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=100

 

 

 

 

Magyar Közlöny 2017/104. szám

 

171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=104

Dr. Horváth István

 

CSATOLMÁNYBAN

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más

kapcsolódó törvények módosításáról

Az oldal csatolmányt tartalmaz.

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: