Széchenyi 2020

Jogszabályfigyelő 13. rész

Illusztráció

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályfigyelő 13. rész

 

A 2017.V.22. és V.28. között megjelent, a SZEF és tagszervezetei tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok és határozatok. Az előző részt május 24-nél találják.

 

Magyar Közlöny 2017/74. szám (V.25.)

 

2017. évi XLIII. törvényA bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános

meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

 

2017. évi XLIV. törvényegyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggőmódosításáról

 

A törvény – többek között – módosítja

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt,

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt;

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt;

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt;

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényt;

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt;

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt.

 

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

A törvény – többek között – módosítja

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt;

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt;

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt;

- a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt;

- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt;

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt;

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt;

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt;

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt;

 - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási

nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényt;

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényt;

- az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló

2009. évi LXXIV. törvényt;

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló

2010. évi CXXVI. törvényt;

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt;

- közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt;

- honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényt;

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt;

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvényt;

- a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével

összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak

átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvényt;

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt;

- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényt;

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=74

 

Dr. Horváth István

 

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: