Széchenyi 2020

Közös levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz

Illusztráció

Dr. Orbán Viktor Úr

Magyarország Miniszterelnöke     

Budapest

                                                                                                                                      Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalán (MVO) részvételi jogosultsággal rendelkező három országos szakszervezeti konföderáció (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) képviseletében kérjük intézkedését az alábbiak megoldása érdekében:

A személyi jövedelemadó rendszer átalakítása miatt 2011. óta több mint kettőszázezer közszolgálati munkavállaló számára – a 2010. évi nettó keresetük nominális összegének megőrzése érdekében – bérkompenzációt kell fizetni. A bérkompenzáció fizetésének szabályait tartalmazó kormányrendelet tervezetet az OKÉT minden évben véleményezte. A Kormány az OKÉT MVO álláspontjának ismeretében fogadta el a jogszabályt.

Negyedik éve határozottan kifogásoljuk azt a szabályt, amely szerint azok a közszolgálati munkavállalók, akik jogosultak családi adókedvezményre, kevesebb bérkompenzációban részesültek.

Ez a rendelkezés – álláspontunk szerint – igazságtalan, diszkriminatív és jogilag is aggályos.

A jogi szabályozás két részre osztja a személyi jövedelemadó szabályok módosításának érintettjeit, és a közszolgálatban dolgozókra vonatkozóan hátrányosabb feltételeket állapít meg, mint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottakra. Véleményünk szerint sérti az egyenlő bánásmód követelményét az, hogy összehasonlítható jogalanyok, az SZJA törvény hatálya alatt álló magánszemélyek között eltérő a szabályozás csupán arra figyelemmel, hogy a jövedelemadót fizető munkavállaló a verseny- vagy a közszférában dolgozik-e.

A 2014. évi kormányrendelet tervezet további ellentmondásokat okozhat. Az eddig hatályos szabályozás a fentebb leírt módon korlátozta (vagy teljesen kizárta) a családi jövedelemadó kedvezmény igénybevételét. Ez az indokolatlan korlátozás 2014-ben is érvényben marad(na). A 2014-re szóló kormányrendelet tervezet (az MVO egyetértésével) ugyanakkor tartalmazza azt, hogy az arra jogosult családok a járulék kedvezményt – a kompenzációval együtt – igénybe vehetik.

Ez újabb érthetetlen és indokolatlan különbségtétel, ugyanis azok a családok, akik SZJA kedvezmény igénybevételére lennének jogosultak, azt továbbra sem kaphatják meg, míg a járulék kedvezmény igénybevételére (nagyon helyesen) korlátozás nélkül lesz lehetőség.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az általunk képviselt Országos Szakszervezeti Szövetségek nevében határozottan állítjuk, hogy nincs olyan költségvetési vagy pénzügy politikai érdek, amely több százezer közszolgálati munkavállaló (és család) hátrányos megkülönböztetését indokolhatná.

Az érintett közszolgálati dolgozók egyébként is alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Döntő többségük (kb. 180.000-190.000 fő) a minimálbért vagy a bérminimumot kapja, mert a közszolgálati illetménytételek hatodik éve egy fillérrel nem növekedtek.

Mindezek miatt különösen fontos, hogy a családi adókedvezményt az arra jogosult közszolgálati munkavállalók is teljes körűen igénybe vehessék.

Budapest, 2013. december 16.

dr. Kuti László

elnök

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Pataky Péter

elnök

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

Varga László

elnök

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Az oldal csatolmányt tartalmaz.

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: