Széchenyi 2020

Független Szakszervezetek Európai Szövetsége

Kép

Független…

Az 1990-ben alapított CESI olyan szabad és független szakszervezeteket tömörít a magán és a közszférából, amelyek a demokratikus elveknek megfelelnek és az emberi jogok elismerését védelmezik.

Mint független európai szakszervezet a CESI nincs kötve egyetlen ideológiai irányzathoz vagy állami hatalomhoz sem.

A CESI harcol egy erős, független közszolgáltatási rendszerért, azokhoz a közintézményekhez hasonlóan, amelyek az európai polgárokat szolgálják. Továbbá támogatja egy független európai közszolgáltatási rendszer fenntartását és továbbfejlesztését.

…Szakszervezetek…

A munkavállalók Európában egyre inkább multinacionális nagyvállaltokkal találják szemben magukat. Ezért az európai szakszervezeti mozgalom számára elengedhetetlen, hogy hatékony ellensúlyt képezzen.

A CESI számára a szociális szabadság, a szociális igazságosság, a munkavállalók jogainak elismerése és a finanszírozható szociális rendszerek elengedhetetlenek az európai szociális modell létéhez. Ezen modell alapján a szociális piacgazdaság szabad piacokat és szociális egyensúlyt garantál, mint egyenlő célokat. A polgárok magánkezdeményezései és felelőssége ennek lényeges részét képezi.

A CESI védi a szakszervezeti pluralizmust és partnernek tekinti magát az európai társadalmi párbeszédben. A szakszervezeti befolyást véleményük szerint baráti párbeszéden keresztül kell megerősíteni európai szinten.

…Európai…

A CESI egy európai szakszervezeti szövetség. Az Európai Unió tagországaiban és más európai államokban működő szakszervezeteket tömörít.

A szociális Európa lassan testet ölt. A teljes foglalkoztatottság céljának továbbra is rendkívüli jelentősége van. Európai kezdeményezések nélkül és a nemzeti szabályozások jobb koordinációja nélkül nem lesz lehetséges további lépéseket tenni a szociálpolitikában és a megnyerni a munkanélküliség elleni harcot. Ezért az alkalmazottaknak egyesíteniük kell erőiket, hogy érvényre tudják juttatni az érdekeiket európai szinten.

Európa azonban több az unió tagországainál. Az EU kibővítése egy új korszak kezdetét jelzi. Európa kulturális sokfélesége és különböző hagyományai nem csak kihívást jelentenek, hanem gazdagodást is. A CESI támogatja az EU bővítését, melynek segítségével az „európai ház” felépítésének feltételei biztosíthatóak.

…Szövetsége

A CESI egy szövetség, egy szakszervezeti tömörülés, amely különböző európai országok szakszervezeteit fogja össze.

A CESI-hez, mint európai szakszervezeti ernyőszervezethez a következő intézmények csatlakozhatnak tagként:

  • nemzeti különálló és ernyőszakszervezetek
  • európai ernyőszakszervezetek
  • európai szakszervezetek

Európai szinten a CESI beszélgetőpartner az európai intézmények – különösen az Európai Bizottság – számára. Egységes álláspontot képvisel szociálpolitikai témákban és a hozzájárul a döntéshozáshoz az európai szociális- és foglalkoztatáspolitika területén.

A CESI oktatási intézményével, az Európai Akadémiával együttműködve bevonják a tagszervezeteket az aktuális európai fejlesztésekbe, ezáltal is erősítve a tagszervezetek „Európa-tudatosságát”.

A SZEF tagszervezetei közül tagja a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ).

Honlap: http://www.cesi.org

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: