Széchenyi 2020

Európai Szakszervezeti Szövetség

Az ETUC új logója 2013 -tól:


Az ETUC, azaz az Európai Szakszervezeti Szövetség (European Trade Union Confederation) 1973-ban jött létre. Jelenleg 83 nemzeti szakszervezet a tagja Európa 36 országából, ezen kívül tagjai közé tartozik még 12 európai ágazati szakszervezeti szövetség, ami összesen több mint 60 millió tagot jelent. Emellett vannak megfigyelői státusú tagjai Macedóniából, Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából is.

A szervezet magyar tagjai: Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Liga Szakszervezetek, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.

Az ETUC égisze alatt működik az Európai Középvezetők Szövetsége (EUROCARDES) és az Európai Nyugdíjasok és Idősek Szakszervezeti Szövetsége (FERPA), valamint az ETUC koordinálja a 44 IRTUC (Interregionális Szakszervezeti Tanács) határokon átnyúló együttműködésre irányuló munkáját is.

Az ETUC-ot az Európai Unió, az Európa Tanács, és az EFTA az egyetlen európai szakmaközi szakszervezeti tömörülésként ismeri el.

Az ETUC akciói és célkitűzései

Az európai integráció és az által előidézett változások, mint az egységes piac kialakítása, a gazdasági és monetáris unió teljesen felkavarták azt a hátteret, ami az ETUC működési alapja volt.

Mivel az EU egyre fontosabb szerepet játszik olyan területeken, amelyek nagyon fontosak a dolgozók számára, a szakszervezetek már nem korlátozhatják érdekvédelmi munkájukat az országhatárokon belülre. Ha a kollektív tárgyalások területén a szakszervezetek meg kívánják őrizni hatáskörüket, és továbbra is hatást kívánnak gyakorolni a gazdaság és a társadalom alkotta egységre, közös platformot kell alkotniuk és egységesen kell fellépniük európai szinten. Ez a szükséglet hozta létre az ETUC-ot.

A szándék legfőképp az volt, hogy a szakszervezetek hatást tudjanak gyakorolni az európai döntéshozatalra. Az ETUC úgy tud befolyást gyakorolni az európai törvénykezésre és politikákra, hogy direkt képviselettel rendelkezik az egyes intézmények (a Bizottság, a Parlament, a Tanács) mellett, garantálva ezzel a szakszervezetek részvételét a konzultációs testületekben, mint az ECOSOC (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság), vagy az Európai Szakképzéssel, életkörülményekkel, foglalkoztatással, munkahelyi egészég és biztonság-védelemmel foglalkozó Ügynökség.

Az ETUC célja egy olyan Európa megvalósítása, ahol erős a szociális dimenzió, ami biztosítja az összes állampolgár jólétét.

Az Európai Üzemi Tanácsokról, az információhoz és konzultációhoz való jogról szóló irányelvek, vagy az Európai Szociális Charta az ETUC által folytatott akciók eredményeként születtek meg.

Az Európai Szociális Dialógus

Az ETUC egyben ágazati kapcsolatokat kíván kialakítani a munkáltatókkal európai szinten az európai szociális dialógus eszközével élve. A szociális dialógus ágazati szinten is működik, az Európai Ágazati Szakszervezeti Szövetségeken keresztül (European Industry Federations). Miután az EU elismerte, hogy a szociális partnereknek joguk van európai keretszerződést kötni, az ETUC három ilyen szakmaközi keretszerződést kötött meg (Cross-sectoral European Framework Agreements) a megfelelő európai munkáltatói szövetségekkel. Ezeket a Miniszterek Tanácsa ratifikálta és ettől kezdve az európai joganyag részét képezik.

A szakszervezeti mozgósítás

Követelései elérése érdekében az ETUC mozgósíthatja tagságát. Az utóbbi évek során ilyen mozgósításra került sor, amikor az ETUC kampányt indított azok ellen a foglalkoztatási rendelkezések ellen, amelyek az alkotmánytervezet részét képezték. Az ETUC-nak több sikeres akciója is volt, például az információhoz és konzultációhoz való jogot rögzítő irányelv kapcsán. Több európai szintű tüntetést szervezett, egyebek mellett 2011-ben Budapesten és Wroclawban, az etőbbi helyen az európai országokból összesen mintegy 50.000 munkavállaló vett részt, hogy követelje a szociális Európát és az megszorítások beszüntetését, hogy ne a munkavállalók fizessék meg a válság árát.

Az ETUC felépítése és működése

Az ETUC egy egységes, de pluralista szervezet, mely döntéseit teljes autonómiával hozza.

A Kongresszus az ETUC legfőbb testülete, mely négyévente ül össze (a legutolsó Kongresszus 2011-ben volt Athénban). A kongresszusi küldöttek száma a tagsággal arányos. A Kongresszus választja meg a Végrehajtó Bizottság tagjait, az elnököt és a két alelnököt. A főtitkár (2011 óta Bernadette Ségol) a konföderáció operatív vezetője és szóvivője. Az elnök (2011 májusa óta Ignacio Fernández Toxo tölti be ezt a tisztet) az ETUC vezető testületeiben elnököl.

A Végrehajtó Bizottság az ETUC legfelsőbb szerve két Kongresszus között. Évente négyszer ülésezik és meghozza a szervezet operatív döntéseit. A taglétszám arányában a tagszervezetek képviselőiből áll.

Az Igazgató Tanács a legszűkebb vezetői testület, melynek feladata a Végrehajtó Bizottságban meghozott döntések teljesítésének nyomon követése. Az Igazgató Tanács évente nyolcszor ül össze és 21 tagját a Végrehajtó Bizottság választja meg.

A Titkárság feladata az ETUC tevékenységeit szervezni napi szinten, kapcsolatot tartani az európai intézményekkel és a munkáltatói szervezetekkel, javaslatot tenni az egyes szakszervezeti akciókra és felelni az ETUC belső működéséért.

Honlap: http://www.etuc.org

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: