A fiatal munkavállalók közszférában való részvételének motivációja 2.

Illusztráció

„A fiatal munkavállalók közszférában való részvételének motivációja” című projekt szófiai tanulmányútjának szakmai beszámolója

Szófia, 2017. május 29. - június 1.

Általános helyzetkép

Bulgária lakossága a rendszerváltás óta 9 millióról 7,2 millióra csökkent. A lakosság elöregedése mellett további vészjelző adat, hogy a fiatal bolgárok jelentős része külföldön tanul, és az egyetem elvégzését követően nem is kívánnak hazajönni. Az otthon maradó, 24. életévüket még be nem töltött bolgár fiatalok körében a munkanélküliség soha nem látott szinten van: a munkaképes fiatalok 28 % munkanélküli, felének nincs középfokú végzettsége, de jelentősnek mondható az általános iskolát be nem fejezők aránya is. A közvélekedés ellenére a műszaki vagy gazdasági felsőfokú végzettség sem garantál biztos állást az egyetem sikeres befejezését követően.

A  Szakszervezetek Együttműködési Fórum Ifjúsági Tagozatának 3 fős delegációja a szófiai tanulmányút során a Kriminalisztikai Kutatóintézetben, a Rendőrakadémián és egy fővárosi Rendőrkapitányságon tett látogatás keretében ismerkedtek meg a bolgár fiatalok helyzetével, illetve az egyes intézmények működésével.                                                                                                                                                                                                      

Kriminalisztikai Kutatóintézet

A Szófiában működő bolgár Kriminalisztikai Kutatóintézet 1968-ban alakult. Jelenleg három osztállyal rendelkezik:

  • Hagyományos Kriminalisztikai Osztály (feladatkörébe tartoznak: nyomkövetés, kézírás- és videófelvételek elemzése, dokumentálás);
  • Biológiai és Kémiai Osztály (ez az osztály a kutatóintézet fő profilja, és DNS-elemzésekkel, fizikokémiai vizsgálatokkal járulnak hozzá egy-egy bűncselekmény felderítésének sikerességéhez);
  • Kommunikációs Eszközök Osztály (a legdinamikusabban fejlődő osztályuk, mely a mobiltelefonokkal, személyi számítógépekkel, pénzfelvevő automatákkal és a világhálóval kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozik).

A Kutatóintézet munkatársai hangsúlyozták, hogy Bulgária geográfiai elhelyezkedéséből fakadóan a fegyverkereskedelemmel és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel összefüggésben tranzit-országnak számít, ezért a látogatás során a különféle típusú fegyver- és lőszervizsgálatokkal, valamint kábítószer elemzési folyamatokkal kapcsolatos főbb vizsgálatokkal és berendezésekkel ismerkedtünk meg.

A Biológiai és Kémiai Osztály vezetője hangsúlyozta, hogy a bolgár fiatalok körében leginkább a marihuána használata a legelterjedtebb, bár az utóbbi években kisebb mértékű kokainfogyasztás növekedése figyelhető meg a 18. életévüket betöltő fiatal lakosság körében. A szakmai programot követően megtekintettük a Kriminalisztikai Kutatóintézet régi fegyvergyűjteményét.

Rendőrakadémia

A Kriminalisztikai Kutatóintézet tőszomszédságágban található a Rendőrakadémia, amely két karral működik: a Rendészeti, valamint a Tűzoltó Karral; fenntartója a Bolgár Belügyminisztérium. A felsőfokú oktatási intézmény az ún. bolognai rendszernek megfelelően alapképzést és mesterképzést biztosít a hallgatóknak, a végzett diákok felügyelői munkakörbe kerülnek Bulgária kerületi rendőrkapitányságain.

Mivel a Rendőrakadémia elvégzését követően biztos munkahelyet jelent a felügyelői állás, ezért 10-15x-ös a túljelentkezés. A helyzetet jól jellemzi, hogy idén 1800 jelentkező adta be a felvételit a Rendőrakadémiára, az intézmény keretét viszont 120 főben határozták meg, melyből 25 fő tűzoltónak fog tanulni. A Rendőrakadémián tanuló fiatalok nemek közti aránya 70-30 % közt mozog a fiúk javára (a Tűzoltó Kar női hallgatói főleg adminisztrációs munkakörben fognak elhelyezkedni).

A Rendőrszakszervezet képviselője továbbá beszámolt arról is, hogy a szervezet szeretné elérni, hogy a levelező tagozaton végzett diákok szintén felügyelői munkakörbe kerüljenek, hisz érvelésünk szerint a levelező tagozatos hallgatók már több éves gyakorlattal rendelkeznek, így könnyebben beilleszkednek az egyes rendőrőrsökön és tűzoltóságokon, és így biztosítva lenne az előremenetelük is.

Aktuális kérdések tekintetében a mingránskérdés merült fel. Beszámoltak róla, hogy a rendőrségre hatalmas nyomás hárult a fenntartó és a lakosság részéről. A jelenlegi helyzet és eljárásrend megfelel az európai normáknak, az illegális migránsáradat megszűnt. A magyar delegáció részéről felmerült továbbá az a kérdés is, hogy a bolgár hatóságok milyen eljárásrendet alkalmaznak a 18. életévüket be nem töltött, egyedül érkező migránsok helyzetének kezelésére. Az alapszervezeti titkár elmondása alapján azon fiatalokat, akik nem tudják minden kétséget kizáróan bizonyítani hiteles dokumentumokkal az életévüket, korszerű csontvizsgálatnak vetik alá, hogy kiderüljön, valóban fiatalkorúaknak számítanak. A vizsgálat követően gyermekotthonokban helyezik el a migráns fiatalokat.

V. számú Rendőrkapitányság

A bolgár fővárosban kilenc rendőrkapitányság működik, körzetét tekintve az V. számú Rendőrkapitányság a legnagyobb. A kapitányságon 340 fő dolgozik (140 járőr, 30 nyomozó, további 70 fő logisztikai, adminisztrációs és gazdasági munkakörökben dolgoznak). A rendőrkapitány tájékoztatatása szerint 2009-ben még 500-an dolgoztak a kapitányságon, viszont az elrendelt csoportos létszámleépítés miatt az alkalmazottak 1/3-át el kellett bocsájtaniuk. Az alkalmazottak túlterheltek, a minimális feltételek biztosítása mellett szükség lenne további 30 járőr alkalmazására. A létszámstoppot viszont a közeljövőben nem fogják feloldani, így hosszú távú terveket kell készíteniük a probléma megoldására, mivel jelentősnek mondható a hamarosan nyugdíjba vonuló kollégák számaránya is.  

A tanulmányúton részt vettek: Gyuris Gabriella (BDDSZ), Kerék Eszter (SZEFIT alelnök), és Fekete Zsolt (KKDSZ)

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: