Ifjúsági foglalkoztatás és szociális párbeszéd

Illusztráció

Az NZSS Solidarnosc három napos konferenciája 2017. június 26-28. között a fiatalok munkaerőpiaci helyzetével, illetve a szociális párbeszéddel, mint a jó munkakörülmények megalapozására szolgáló eszközzel foglalkozott Gdanskban. A konferencia az EZA támogatásával valósult meg.

A mintegy 35 résztvevő Lengyelország mellett Bulgáriából, Spanyolországból, Portugáliából, Litvániából és Szlovákiából érkezett.

Az ETUC Ifjúsági Bizottságának képviseletében én is meghívást kaptam a rendezvényre, ahol a Cselekvési keretterv a fiatalok foglalkoztatásáért című Európai Szociális Párbeszéd dokumentumról és annak megvalósulásáról beszélgettem a jelen lévőkkel.

 A hivatalos, angol nyelvű prezentáció a csatolmányból letölthető.

A konferencián szó esett még a tanulószerződéses gyakornoki képzésekről és a duális szakképzésről is, mint az iskolából a munkaerőpiacra való átmenet eszközei. Nagy problémát jelent, hogy a szakképzésnek még mindig rossz az „imázsa”, a szülők jóképességű (vagy kevésbé jó képességű) gyerekeiket egyetemre, főiskolára akarják küldeni, hiszen abban látják a biztosabb elhelyezkedés, az előrelépés lehetőségét, így a szakképzésbe inkább a rosszabb képességű fiatalok kerülnek, ami a megfelelő szakemberek hiányához vezet, azt erősíti.

Jó példaként merült fel a Volkswagen lengyelországi gyára, amely egy jól kialakított szakképzési rendszerrel rendelkezik, ahol a szakszervezeteket bevonják a szakképzési rendszer, a munkakörülmények, a bérezés kialakításába, a tanulmányok befejezése után pedig az ott végzettek elhelyezkedését is közösen segítik. A legtehetségesebbeknek azonnal állandó pozíciót ajánlanak, illetve akár a németországi központban is kaphatnak munkát, ahol tovább bővíthetik tudásukat. A diákok 95%-a tagja is a szakszervezetnek.

A kézműves szakmák egy részére a digitalizáció és automatizálás jelent komoly veszélyt, de míg egyes szakmák kihalnak, addig mások újra divatosak lesznek és egyfajta más minőséget, egyediséget képviselnek az egyre inkább tömeggyártásra szakosodó iparban.

Mateusz Szymanski az NZSS ifjúsági koordinátora beszélt a fiatalokat támogató egyéb európai lehetőségekről, programokról. Ilyenek a Fiatalok mozgásban prioritás részeként működő „Több lehetőséget a fiataloknak” és az „Első EURES állásod” programok. Az Ifjúsági foglalkoztatási csomag részeként került bevezetésre az Ifjúsági Garancia Program, a Minőségi keretrendszer a tanulószerződéses gyakorlati képzésért, illetve az Európai Szövetség a Szakképzésért.

Említésre került a Bizottság új kezdeményezése, az Európai Szolidaritási Testület is, amely 18-30 év közötti fiataloknak önkéntes munkalehetőségeket biztosít a szolidaritásra neveléssel kapcsolatos szektorokban, mint például az egészségügy, környezetvédelem, szociális gondozás, természeti katasztrófák utáni helyreállítás stb.

Az ebben a körben megvalósuló munkavállalásra vonatkoznak a nemzetállamok munkaszerződésekre vonatkozó szabályai, beleértve a nemzeti minimálbéreket is. A szakmai gyakorlatok csak fizetett formában valósulhatnak meg, ill. az önkéntesek minden esetben kapnak ún. „zsebpénzt”, aminek fedeznie kell az alapvető megélhetési költségeiket, valamint a munkáltatóknak el kell fogadniuk egy ún. minőségi kartát. A Bizottság igen ambiciózus célt tűzött ki maga elé, 2020-ig 100.000 fiatalt kívánnak bevonni a programba, amely megegyezik a beolvasztásra kerülő Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) által az elmúlt 20 évben megmozgatott fiatalok számával.

A konferencián részt vett és a beszámolót készítette Nagy Viktória ETUC Ifjúsági Bizottság alelnök

Az oldal csatolmányt tartalmaz.

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: