Karácsonyi ifjúságpolitikai csomag

Illusztráció

ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés – 2016. december 9., Brüsszel

A tanácskozást Tom Vrijens, ETUC Youth elnök nyitotta meg, majd ismertette a napirendet, illetve az ahhoz javasolt módosításokat. Így az előzetesen megküldött napirend kiegészült az „Ifjúságbarát Indikátor” projekt előre haladásának bemutatásával, ill. két javasolt, helyben kiosztott állásfoglalás elfogadásával.

Ezt követően jóváhagyásra került az előző ülés jegyzőkönyve, s egyesével bemutatkoztak az egyes ifjúsági képviselők.

A 1. napirendi pont keretében Juliane Bir ETUC szakértő ismertette az „Aktív idősödés és generációk közötti szolidaritás” témájú európai szociális párbeszéd tárgyalások keretében elfogadott megállapodás tervezetet, amely nemsokára megküldésre kerül a nemzeti tagszervezeteknek, föderációknak és rétegszervezeteknek jóváhagyásra.

Kiemelte, hogy az Ifjúsági Bizottság képviselőinek fontos szerepe volt abban, hogy a megállapodásban ilyen erősen megjelenjen a fiatalok hangja, hogy az aktív idősödés ne a karrier út végén kezdődjön, hogy a generációk közötti szolidaritás kérdései hangsúlyosan szerepeljenek a szövegben.

Juliane felhívta a figyelmet arra is, hogy már olvasható a https://resourcecentre.etuc.org/ weboldalon a Cselekvési keretterv a fiatalok foglalkoztatásáról című szociális párbeszéd dokumentum harmadik megvalósítási beszámolója, ill. tájékoztatta a résztvevőket, hogy a tervek szerint 2017 júniusában kerül megrendezésre a cselekvési keretterv elfogadásának 4 éves évfordulója alkalmából egy nagyobb értékelő konferencia, amelyre természetesen az ETUC Ifjúsági Bizottság is meghívást kap majd.

Mindeközben készül az Európai Szociális Partnerek 2017-2019-es Munkaprogramja, amely hamarosan megküldésre kerül a tagszervezeteknek, hogy lehetőségük legyen javaslatokat tenni hozzá.

Carla Cantone, a Nyugdíjas és Idős Emberek Európai Szövetsége (FERPA) főtitkára is meghívásra került a megbeszélésre. Hozzászólásában ő is kiemelte, milyen fontos volt, hogy ebben a tárgyalásban ilyen jól együtt tudott működni a FERPA és az ETUC Ifjúsági Bizottság. Elmondta, a legutóbbi ülésünkön elfogadott protokoll megállapodás folytatásaként szükség lenne további, szorosabb közös munkára, amire a FERPA készen áll.

Ehhez kapcsolódóan közösen rendezzük a korábban említett „Aktív idősödés és generációk közötti szolidaritás”megállapodásról a következő Ifjúsági Bizottsági ülést megelőző szemináriumot, a tervek szerint 2017. június 8-án.

A 2. napirend keretében kerültek megtárgyalásra a vezetőség beszámolója és a jövőbeli programok, s ennek keretében az elnök ismertette az elmúlt fél év fontosabb európai ifjúságpolitikai történéseit.

Beszámolt többek között az ETUC Ifjúsági Bizottságának „Három év Ifjúsági Garancia – Hogyan tovább?” (3 years of Youth Guarantee – What next?) címet viselő elemzéséről, amely a múlt hónapban került publikálásra. Ennek legfontosabb konklúziója, hogy bár maga a garancia jó kiindulási pont, a megvalósítása egyenlőre nagyon változó mértéket ölt az egyes országokban. Jellemzően a képzési és gyakorlati szálra koncentrálnak a kivitelezők, míg a minőségi munkahelyek teremtése és nyújtása a fiataloknak háttérbe szorul. A finanszírozás kapcsán az ETUC Ifjúsági Bizottság továbbra is az ILO kalkulációját tartja mérvadónak, amely szerint évente 21 milliárd euróra lenne szükség a program megvalósításához csak az Eurozóna országaiban. Ezzel való összehasonlításban a Bizottság által allokált 1,5 milliárd euró az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés keretében továbbra is igen szűkös forrást jelent.

Folytatódtak a regionális Think Tank megbeszélések az elmúlt fél évben is. Augusztusban a norvégiai Uttoyában, míg novemberben Lisszabonban kerültek megrendezésre ezek az eszmecserék, ahová mindig meghívást kaptak a vezetőségen kívül a házigazda régió ifjúsági bizottsági tagjai is.

Megválasztásra került az Európai Ifjúsági Fórum új vezetősége. Az elnök Alvarado Martines Luiz a spanyol AEGEE képviselője. Az ETUC Ifjúsági Bizottsága nevében az elnök gratulált az új vezetőségnek, s foglalkoztatáspolitikai kérdésekben felajánlotta a bizottság hathatós segítségét, együttműködését.

Külön tárgyalásra került a Juncker elnök által a héten bejelentett European Solidarity Corps (Európai Szolidaritási Testület), melyet azzal a céllal hozott létre az Európai Unió, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen arra, hogy saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektmunkákban vegyenek részt.” A bizottság kifejezte aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy ez a testület az önkéntes munkát egyfajta kötelező elemként – elvéve az önkéntesség természetéből fakadó önkéntes mivoltát – kívánná beépíteni például az Ifjúsági Garancia Programba, hogy ez egyfajta duplikációja lenne a már létező Európai Önkéntes Szolgálatnak (EVS), valamint a bejelentést megelőző egyeztetés sem volt elégséges. A bizottság egy állásfoglalást is elfogadott ezzel kapcsolatban: Statement on „Investing in Europe’s Youth” initiative on European Solidarity Corps

Bemutatásra került az ETUC és a török szakszervezeti konföderációk partnerségében megvalósult  „Szakszervezetek közötti párbeszéd Törökországban és az Európai Unióban, különös tekintettel a fiatal munkavállalókra” című projekt , melynek zárására egy többszáz fős Ifjúsági Csúcstalálkozó keretében 2016. október 26-28. között, Antalyában került sor. Ennek kapcsán is elfogadásra került egy közös állásfoglalás: The ETUC Youth Committee for peace and democracy in Turkey

Ignacio Doreste Hernandez ETUC ifjúsági titkár bemutatta az új ETUC ifjúsági projektet, amely pozitív elbírálásra került a Bizottság által. A projekt elsősorban arra koncentrál, hogy nyomon kövesse az európai ifjúsági politikákat, kiemelten az Ifjúsági Garancia Programot, valamint lehetőségünk lesz egy kutató megbízására is, hogy az ifjúságpolitikai döntéseinket megalapozza.  

A vezetőség ismét felhívta a bizottsági tagok figyelmét arra, hogy januárban első alkalommal kerül megrendezésre az Ifjúsági Képzési Hét az ETUI szervezésében, ahol mintegy 30 fő résztvevőt várunk. Nekik lehetőségük lesz tárgyalni aktuális prioritásokról, kialakítani az Ifjúsági Bizottság jövőbeli stratégiáját és akciótervét, hálózatot építeni, s tovább erősíteni az együttműködést és közös munkát európai szinten.

A 3. napirend keretében megválasztásra került két új vezetőségi tag: Marcus Linnros, az Európai Szakszervezeti Föderációk képviseletében, ill. Javier Alfonso Cendon a Latin Régió képviseletében, akik a következő egy évben fogják betölteni ezt a pozíciót.

A 4. napirendi pont az ún. „ifjúsági bérek” kérdéskörét járta körül. Az ETUC Ifjúsági Bizottság egy kampányt tervez az ifjúsági bérek ellen, ehhez kapcsolódóan meghallgathattuk Stefan Clauwaert, az ETUI kutatójának prezentációját, aki igyekezett megvilágítani a jelenlegi szabályozási környezetet és az esetleges akcióterületeket.

A terv szerint az Európai Szociális Jogok Bizottságához nyújt be érintett országonként egy-egy kollektív panaszt az ifjúsági bérek kapcsán, az Európa Tanács Európai Szociális Jogok Kartájának 7/5., ill. 4/1. paragrafusának megsértésére való hivatkozással. A szakértő megvalósíthatónak tartja az akciót azon országok esetében, akik ratifikálták a kollektív panaszok eljárásrendi protokollját. A többi ország esetében a beszámolási eljárást lehet felhasználni nyomásgyakorlás céljára. Maga a procedúra várhatóan másfél évig tartana, pozitív elbírálás esetén pedig erős hivatkozási alapot jelentene a nemzeti kormányokkal szembeni fellépésben.

A vezetőség azt kérte az egyes tagoktól, hogy első körben nézzenek utána, létezik e az ifjúsági bérek jelensége a saját országukban, majd ezt követően döntsenek arról, hogy készek e részt venni a kollektív panasz benyújtásában.

Az 5. napirend keretében az egyes nemzeti bizottsági tagok oszthatták meg saját nemzeti problémáikat, tapasztalataikat a többiekkel. Ennek keretében az olasz konföderációk képviselői beszéltek a mobilitás problémájáról, kiemelve, hogy Olaszországban egyre nagyobb kihívást jelent az ún. „agyelszívás”, ezért közös fellépést és akcióterv kidolgozását javasolták ezzel szemben. Megegyezés született arról, hogy a júniusi ülésig kidolgozásra kerül egy közös ifjúsági állásfoglalás a témában, amely figyelembe veszi majd a regionális hálózatok (CEYTUN, MEYTUN, stb.) véleményét is.

A 6. napirendi pontban Michael Wagner (DGB) bemutatta az ún. „Ifjúságbarát indikátor” projekt fejleményeit. A projekt elsődleges célja, hogy már létező statisztikai adatok feldolgozása, illetve egy saját kutatás segítségével felmérje, hogy az egyes nemzetállamok oktatás- és foglalkoztatáspolitikája mennyire ifjúságbarát.  Elkészült az indikátorhoz kapcsolódó szakértői kérdőív, amelyet februárban fognak kiküldeni. Egyes országokból azonban még nem teljes a szakértők listája, ezért a bizottsági tagokat arra bíztatták, hogy javasoljanak további szakértőket 2017. január 15-ig, akik ki tudnák tölteni a kérdőívet. A kérdőívet minden ország nyelvére lefordítják, ekkor a bizottsági tagoknak kerül először kiküldésre lektorálásra, majd ezt követően kerül a szakértőkhöz.

Az indikátor első eredményeit előreláthatólag 2017 júniusában a következő bizottsági ülésen ismerhetjük meg, s azt követően hozzuk nyilvánosságra.

 

A megbeszélésen részt vett és a beszámolót készítette:

Nagy Viktória SZEFIT elnök, az ETUC Ifjúsági Bizottságának alelnöke 

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: