Mielőtt kitörne a nyár beszéljünk egy kicsit az ifjúságpolitikáról

Illusztráció

Az ülés az elnök, Tom Vrijens bevezetőjével kezdődött, aki köszöntötte a bizottság régi és új tagjait, majd ezt követően elfogadásra került a megbeszélés napirendje, illetve az előző (2016. decemberi) megbeszélés emlékeztetője.

Sajnos az ún. Ifjúságbarát indikátor napirendet újabb fejlemények hiányában le kellett venni a napirendről, mert a kutatást támogató Friedrich Ebert Alapítvány (FES) pozsonyi irodájában éppen vezetőváltás zajlik, s emiatt kicsit későbbre tolódnak az eredmények.

Az elmúlt időszak főbb európai ifjúságpolitikai eseményei:

Március elsején a Bizottság bemutatta az ún. „Five scenario” fehér könyvet, amely Európa jövőjéről vázol fel 5 különböző lehetőséget az erősebb integrációtól a lazább szövetségig, ill. köztes állapotokat.

Szakszervezeti szempontból jelentős probléma, hogy a dokumentum egyáltalán nem tesz említést szociális dimenzióról vagy Szociális Európáról.

            Március 15-én került elfogadásra a tagországok által a megújított Római Deklaráció a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából. Ebben a dokumentumban már benne van a szociális dimenzió köszönhetően többek között az ETUC állhatatos munkájának is. Szomorú tény, hogy a szociális ügyek belevételét leginkább ellenző tagországok között volt Magyarország is.

Mintegy egy éves konzultációs periódust követően végre bejelentésre került a Szociális Jogok Európai Pillére. Ebben a konzultációs folyamatban az ETUC Ifjúsági Bizottság is aktívan részt vett, hosszútávú és fenntartható, strukturális alapokból történő finanszírozást kérve az Ifjúsági Garancia Programnak, s az érintett országokban az ún. ifjúsági bérek által jelentett diszkriminatív bérezési rendszer megszüntetését követelve.

Ifjúsági szempontból fontos elemei a bejelentett csomagnak: a munka- magánélet egyensúlya a szülőknek; minden munkatípusnak legyen hozzáférése a szociális biztonsághoz; az Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférés joga; stb.

Az Ifjúsági Garancia Program kapcsán új támogatóra lelt az ETUC Ifjúsági Bizottság az ún. European Court of Auditors (ECA) személyében, akik szerint szintén több forrásra van szükség mind európai, mind nemzeti szinten; növelni kell az intézkedések minőségét; s jobban be kell vonni a szociális partnereket a megvalósításba.

Szociális párbeszéd események:

            Márciusban aláírásra került az „Aktív idősödés és nemzedékek közötti megközelítés” megállapodás, így hamarosan megkezdődhet ennek megvalósítása. A tárgyalásokon a FERPA mellett az ETUC Ifjúsági Bizottsága is aktívan képviseltette magát. Ifjúsági szempontból fontos fejlemény, hogy bekerült a dokumentumba az ún. „fordított mentorálás”, ill. hogy az aktív idősödés megközelítése nem csak idős korban kezdődik, hanem az egész életcikluson átívelően.

            Az ETUC és a munkáltatók 2018-2020-es Munkaterv tervezetében kiemelt terület lesz a NEET fiatalok integrációja a munkaerőpiacra, ami fontos feladatokat rónak az Ifjúsági Bizottságra is.

Az európai federációkkal közös projektünk is útjára indult. A projekt fontos eleme, hogy egy részletes kutatás készül az ifjúsági foglalkoztatáspolitikai intézkedések megvalósításának lehetőségeiről, ill. eredményeiről Európában. Ehhez kapcsolódóan a jövő hét folyamán kerül majd kiküldésre egy kérdőív, amelynek kitöltése kulcsfontosságú a kutatás sikeréhez. Kiemelt terület az Ifjúsági Garancia Program megvalósítása is. A projekthez kapcsolódóan már két találkozóra sor került Brüsszelben, ill. Ljubljanában, a következő találkozó pedig Franciaországban kerül megrendezésre, ahol a jó gyakorlatok vizsgálata lesz a cél, majd a projekt Svédországban zárul egy nagyszabású konferenciával 2018 októberében.

Oktatás és képzések:

 2014 márciusában kezdődött egy újfajta együttműködés az ETUC Ifjúsági Bizottsága és az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) oktatási osztálya között. Ennek keretében az akkor megfogalmazott képzési prioritások mentén számos témában – kommunikáció, lobbytevékenység, szervezés, szociális párbeszéd stb. – valósult meg képzés az azt követő 2 évben. Mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy a bizottság nehezen mobilizálható nagyobb létszámban évente egynél több alkalommal, egy új megközelítést alkalmazva 2017. január 23-27. között első alkalommal került megrendezésre az ún. Ifjúsági Képzési Hét Cipruson. Ezen a képzési héten mintegy 35 ifjúsági bizottsági tag vett részt, akik rengeteg interaktív tevékenységen keresztül, fontos témákat boncolgatva, igazi csapattá kovácsolódva dolgoztak együtt.

A pozitív visszajelzések eredményeképpen 2018. január 30. – február 2. -re tervezzük a következő Ifjúsági Képzési Hetet Portugáliában, amelynek előkészítésében az ETUI képviseletében Ilaria Constantini, míg az Ifjúsági Bizottság részéről Nagy Viktória alelnök vesz részt. A képzés programjának összeállításához a tavalyi módszertant követve bizottság tagjai egy kérdőív kitöltésével jelezhették a helyszínen, ill. később e-mailben a saját prioritásaikat, ezek kiértékelése után kerül majd összeállításra a program ezen igényeknek megfelelően szeptemberre.

Sikeres képzési sorozatként zárult az ún. ILO Ifjúsági Akadémia, amely pilot projektként került megrendezésre 2016-2017-ben. A résztvevők 5 képzési héten és egy zárókonferencián vehettek részt, ahol hasznos tudással gazdagodtak a szociális párbeszéd, az európai ifjúságpolitikai intézkedések, kommunikáció, szociális jogok stb. Az ETUC és az ILO tervezi a további együttműködést, ennek várható eredményeként egy újabb projekt kerül benyújtásra, s az akadémia második kiadása előreláthatóan 2019-ben kerül majd meghirdetésre.

Az Európai Minőségi Keretrendszer a Szakmai Gyakorlatokról című kezdeményezésről Agnes Roman az ETUC szakértője tartott előadást. A fiatalok foglalkoztathatósága szempontjából a szakmai gyakorlatok rendszere rendkívül fontos, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol a szakképzés magas színvonalú és ehhez kapcsolódóan minőségi szakmai gyakorlatban részesülnek a tanulók, ott a fiatalok sokkal nagyobb valószínűséggel találnak megfelelő munkát a tanulmányaik befejezése után.

A kezdeményezés előélete 2013 júliusában kezdődött, amikor az ETUC és az európai munkáltatói szervezetek bejelentették az ún. European Alliance for Apprenticeships, azaz a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségét, amelyet közös projektek követtek egy közös minőségi keretrendszer kidolgozása érdekében.

Kapcsolódó anyag: https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/ces-brochure_unionlearn-uk-rouge.pdf

Julian Scola az ETUC kommunikációs vezetője bemutatta az aktuálisan futó „Európának béremelés kell” (Europe needs a payrise) kampányt. A hivatalos weboldalon http://payrise.eu/ elérhetőek a kampány információs és kommunikációs anyagai. Javaslata szerint az Ifjúsági Bizottság június végétől kapcsolódna be intenzívebben a kampány menetébe.

Ennek keretében egy mintegy egy hónapos időszakon keresztül hetente más problémát kiemelve (pl. atipikus munkavállalás, fizetetlen szakmai gyakorlatok, ifjúsági bérszakadék, fiatal nők munkaerőpiaci helyzete, migráns fiatalok munkaerőpiaci helyzete stb.) elsősorban a szociális média felületeit használva jelennének meg videók, fotók, ill. egy állásfoglalás. 

A tagszervezetek mindig előbb megkapják majd a média anyagokat, hogy legyen idejük elvégezni a szükséges fordítási feladatokat.

            A délutáni részben vendégünk volt Zuzana Vaneckova, az Európai Ifjúsági Fórum (EYF) képviselője, aki elmondta szeretnék erősíteni együttműködésüket az ETUC Ifjúsági Bizottságával, hiszen ifjúsági foglalkoztatáspolitikában a legerősebb, legjelentősebb tagszervezetük vagyunk.

Európai Szakmai Gyakorlat Hálózatot hoztak létre, amelynek az ETUC Ifjúsági Bizottság részéről Zelimir Stanic a tagja. A hálózat kiemelt témái: minőségi oktatás, jogok és biztonság, képviselet, jogilag kötelező megállapodások, szakmai gyakorlatok népszerűsítése, anti-diszkrimináció, hozzáférhető információk, stb.

A másik fontos szakértői csoport az ún. Munka jövője, ebben az ETUC Ifjúsági Bizottság részéről Josef Holnburger a képviselő. Itt kiemelt témakörök: hozzáférés a szociális védelemhez, mentális egészség, a munka fogalmának változó koncepciója, munkavállaló – munkáltató viszonyrendszer, fiatalok magatartásformáira vonatkozó sztereotípiák lebontása stb.

Az EYF további jelentősebb munkaterületei jelenleg:

-       Kollektív panaszt nyújtottak be a belga állam ellen a fizetetlen szakmai gyakornoki pozíciók miatt. További információ: http://www.youthforum.org/pressrelease/belgium-youth-forum-takes-legal-step-to-ban-unpaid-internships/

-       Az Ifjúsági Garancia Program kapcsán megnyíló bizottsági konzultáció és a finanszírozás biztosítása az új többéves pénzügyi keretrendszerben. (Multiannual Finantial Framework)

-       Az Európai Szolidaritási Testület kapcsán kiemelték, hogy az önkéntes lehetőségek és az újonnan bevezetett 20%-os foglalkoztatási láb esetében különösen fontos ellenőrizni a minőséget és biztosítani, hogy ne keveredjenek a források a már meglévő programokkal. További információ: http://www.youthforum.org/pressrelease/what-we-need-for-a-better-european-solidarity-corps/

Az ETUC Ifjúsági Bizottság következő ülésén, 2017. december 12-én a kétéves ciklus lezárultával újra vezetőségi választások lesznek. A jelölésre történő felhívás előreláthatóan októberben kerül majd kiküldésre. A jelöltek személyéről régiónként kell dönteni. (A különböző régiók összetételének kérdését nem nyitjuk meg újra a választásokig, ennek a kérdésnek az áttekintése az újonnan megválasztott vezetőségre marad.) Fontos lenne valamiféle folytonosságot biztosítani a vezetőség összetételében, ill. hogy törekedjünk a nemek közötti egyensúlyra is.

            A megbeszélés végén megtárgyalásra került két állásfoglalás: az ETUC Végrehajtó Bizottságának állásfoglalástervezete az Európai Szolidaritási Testületről, ill. az ETUC Ifjúsági Bizottságának állásfoglalása az ifjúsági mobilitásról.

A bizottság módosításokat javasolt az ETUC VB állásfoglalásához, ill. elfogadta a mobilitási állásfoglalást.

A megbeszélésen részt vett és a beszámolót készítette:

Nagy Viktória SZEFIT elnök, ETUC Ifjúsági Bizottság alelnök

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: