ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés – 2015. június 26. , Brüsszel

Illusztráció

A megbeszélést –, amely ez alkalommal a 2015. június 25-én megrendezett Teremtsünk minőségi munkahelyeket a fiataloknak! – Mit, hogyan és mikor?”címet viselő, az Európai Ifjúsági Fórummal  közös fórumhoz hasonlóan az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) épületében került megrendezésre – Salvatore Marra, a bizottság elnöke nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket és ismertette a zsúfolt napirendet, s a javasolt kiegészítéseket, módosításokat.

Ezt követően George Dassis, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) Munkavállalói Csoportjának elnöke is köszöntötte a bizottság tagjait. Mint kiemelte, az EESC épülete a szervezett társadalom otthona, így különösen szívesen látják a szakszervezetek képviselőit.

Elmondta, hogy a fiatalokat már korábban is sújtó problémákat – megfelelő karrier tanácsadás hiánya, oktatás és munkáltatói igények közötti eltérés, stb. – a válság tovább súlyosbította, s tovább növelte a szakadékot a fiatalok és társadalom más rétegei között. Figyelmünkbe ajánlotta az EESC által kiadott véleményeket, ajánlásokat, amelyek nagy része érinti a fiatalokat.

Kiemelte azt is, hogy a javak elosztása meglehetősen egyenlőtlen, ahelyett hogy csökkenne, inkább növekszik a szegények száma. Veszélyben nagy az európai szociális modell, ami mind az EESC, mind a szakszervezetek részéről elfogadhatatlan. Éppen ezért jobban szervezettnek, erősebbnek kell lennünk, hogy megvédjük az eredményeinket és tovább is fejlődjünk.

 

A 1. napirendi pont keretében az ETUC kongresszusára való készülődés részeként megvitatásra, majd elfogadásra került a „Minőségi munkahelyeket a fiataloknak: A mi utunk előre!” (Quality jobs for youth: Our way forward!) címet viselő ifjúsági foglalkoztatáspolitikai dokumentum.

A dokumentum Marguerita Bussi, ETUI kutató és Ignacio Doreste ETUC ifjúsági titkár hadhatós segítségével, egyrészt a tavalyi torinoi konferencia munkacsoportjainak eredményei alapján, másrészt a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) támogatásával megvalósuló ETUC Youth Think Tank megbeszélések alkalmával, majd a bizottsági tagok javaslatainak beépítésével született.

 

A 2. napirendi pont keretében az éghajlatváltozást érintő problémákról volt szó. Tom Virjens, az ETUC Ifjúsági Bizottság vezetőségi tagja javasolta, hogy az ETUC Ifjúsági Bizottsága fogadjon el egy közös állásfoglalást ebben a témában, hiszen ez a jövő generációkat nagymértékben és súlyosan érinti. A probléma aktualitását a Kyoto protokoll lejárata és az ahhoz kapcsolódó, az új megállapodást tárgyaló párizsi 2015. november 29-i klímakonferencia adja.

Az állásfoglalás tervezet a helyszínen került bemutatásra, ezért a bizottság működési szabályai szerint további konzultációt követően már csak a soron következő decemberi ülésen kerülhet elfogadásra.

 

A 3. napirendi pont keretében elfogadásra került az ETUC Ifjúsági Bizottságának új logója, amely illeszkedik az ETUC korábban megváltozott arculatához, logójához is. A logó több verzióban készült és korábban egy Facebook szavazás során a most bemutatott verzió kapta a legtöbb szavazatot. 

 

A 4. napirendi pont szintén az ETUC szeptemberi Kongresszusára való felkészülésről szólt. A Kongresszus első napján lesz egy panelbeszélgetés, mit kifejezetten az ifjúsági foglalkoztatás és az ifjúsági garancia program témájának szenteli, ahol Goda Neverauskaite, a PERC ETUC Ifjúsági Bizottságának elnöke fogja képviselni az ifjúságot, illetve az ETUC jövőjéről szóló utolsó panelbeszélgetésben Salvatore Marra, az ETUC Ifjúsági Bizottságának elnöke fog részt venni.

Az ETUC Alapszabályának módosítása kapcsán a legfontosabb problémát az jelenti, hogy az ETUC Ifjúsági Bizottságának szavazati és képviseleti joga nem megfelelően rendezett az Alapszabályban. Míg például a Női Bizottság vezetőinek szavazati joga van a Végrehajtó Bizottságban és tíz szavazati jogú delegáltja a Kongresszuson, addig az Ifjúsági Bizottság elnöke a Végrehajtó Bizottságban csak tanácskozási joggal rendelkezik, s a kongresszusi delegáltjai közül is csak ketten szavazhatnak. Emiatt Salvatore kezdeményezte az Alapszabály módosítását a helyzet rendezése érdekében és kérte az Ifjúsági Bizottság szavazati jogának megadását. A bizottság támogatta a módosítási javaslatot.

Megszavazásra kerültek az ETUC Ifjúsági Bizottságának 10 fős kongresszusi delegált csoportjának tagjai is. A Közép-Európai régió képviseletében a delegáció tagjává választották Nagy Viktória SZEFIT elnököt.

Luca Visentini, az ETUC főtitkári pozíciójának várományosa isbeszélt az ETUC kongresszusi előkészületeiről. Ismertette a Kongresszuson megválasztásra kerülő tisztségekre jelöltek nevét, szervezetét. Még nem dőlt el minden, egyelőre még több jelölt van, mint pozíció, de még a nyáron lezajlanak az egyeztetések. Nehéz dolguk van, mert a szakmai rátermettség mellett a regionális egyensúlyt és a nemek arányát is figyelembe kell venniük.

A Kongresszus dokumentumai kapcsán – Nyilatkozat, Akcióprogram, Az ETUC jövője – kiemelte, hogy ezek az elfogadásra váró anyagok fogják meghatározni az ETUC következő négy évének politikai törekvéseit. A legvitatottabb kérdés, hogy legyenek e EU-szintű szociális minimumok, illetve EU-szintű minimálbér? Az Alapszabály kapcsán a Női, illetve az Ifjúsági Bizottság mandátumainak rendezése, valamint az EU-n kívüli országokkal való együttműködés kérdése a legfontosabb. Módosításokat a dokumentumokhoz szeptember elejéig lehet még benyújtani.

Fontos kihívásnak tekinti a jövőre nézve, hogy az ETUC üzenetei eljussanak a tagszervezetek szintjére, ehhez megfelelő kommunikációs módszerekre és jól adaptálható tartalmakra van szükség. A tagszervezeteknek magukénak kell érezniük az ETUC-t és annak céljait.

Főbb prioritások:

-          erősebb akciókra van szükség a gazdasági növekedésért (ETUC javaslat: beruházások elősegítése; megfelelő pénzelosztás, ne csak az erősebb országokba menjenek a támogatások; általános béremelés szükséges, hogy növekedjen a vásárlóerő)

-          kollektív szerződések lefedettségét növelni kell; munkaügyi kapcsolatok, két és háromoldalú szociális párbeszéd megerősítése, újjáépítése ahol szükséges

-          Európai Szociális Modell megerősítése; meg kell védeni az elért eredményeinket és küzdeni a dereguláció és a szociális dömping ellen

-          belső kapacitásbővítés (koordináltabb működés szükséges; belső döntéshozási mechanizmusok és struktúrák eredményességét is javítani kell; belső képzési tevékenység erősítése)

Az új ETUC Titkárság minél hamarabb munkába kíván majd állni a szeptemberi Kongresszust követően, hogy konkrét kampányokat, prioritásokat valósítson meg. Itt fontos szerepet kell majd játszanak a nők és a fiatalok is, hiszen ezen bizottságok hatékonysága nem csak azon múlik, hogy kapnak e szavazati jogot az ETUC Végrehajtó Bizottságban, hanem a kampányokban való részvételükön és tényleges tevékenységükön.

 

Az 5. napirendi pont az előző napi fórumhoz kapcsolódóan a minőségi munkahelyek teremtésével foglalkozott. Ennek keretében a bizottság vendége volt Jozef Niemiec ETUC konföderációs titkár. Véleménye szerint az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy továbbra sem elegendő a beruházások szintje, nem sikerült visszatérni még a válság előtti szintre sem, nemhogy meghaladni azt. Mostanra végre az EU intézményei is belátták, hogy valamit tenni kell.

Azonban továbbra is problémát jelent, hogy a leginkább rászoruló országoknak nem juttatnak megfelelő forrásokat. Mindössze a GDP 2%-át szánják erre a célra. Így pedig csak meglehetősen moderált eredményeket lehet elérni.

Megemlítette az ETUC Beruházási tervét (A new path for Europe: ETUC plan for investment, sustainable growth and quality jobs), amely részletesen tartalmazza az ETUC álláspontját. Első lépésként az általános munkahelyteremtésre kell hangsúlyt fektetni, majd ezt követően, ezt kiegészítően lehet speciális intézkedésekkel a fiatalokra koncentrálni.

A Jean-Paul Junker, Európai Bizottság elnök által bemutatott Európai Beruházási Tervvel kapcsolatban elmondta, hogy bár kezdő lépésnek elfogadható, hogy 315 milliárd eurót kívánnak beruházni a növekedés újraindításába, de nem elegendő. Bár nem elhanyagolható az előrevetített hatása, sokkal kevésbé ambiciózus a terv, mint amire szükség lenne a munkahelyteremtés területén.

Kiemelte ugyanakkor, hogy nem csak a teremtett munkahelyek száma számít, hanem azok minősége is. Sikerült megegyezésre jutni az Európai Bizottsággal arról, hogy szükséges megvizsgálni, hogy a munkaerő piaci deregulációk milyen hatással vannak a fejlődésre, versenyképességre. Ugyanakkor a munka minőségének kitétele kikerült az EB kritériumai közül a munkahelyteremtés területén, ezért a szakszervezeteknek fontos feladata lesz a jövőben, hogy ez visszakerüljön a napirendre.

 

Ezt követően a résztvevők oszthatták meg egymással a saját országuk ifjúsággal kapcsolatos híreit, problémáit, illetve a jövőre tervezett programokról, megbeszélésekről kaptunk tájékoztatást:

-  2015. július 1-2., Berlin DGB Ifjúsági Tagozattal közös konferencia az EU2020 Ifjúsági stratégiáról

-  2015. november – Képzés az Európa Tanács Strasbourgi Ifjúsági Oktatási Központjában

-  2016. október – Török projekt záró konferenciája

Ezen kívül az ETUC a tavaly elutasított projekt pótlására újabb projekttervet nyújtott be az Európai Bizottság VP002/2015-ös kiírására, amely a szervezésre és az Ifjúsági Garancia Program átültetésére koncentrál. Erről a remélhetőleg sikeres elbírálás után lehet majd többet tudni.

 

Az Egyebek keretében Hangonyi Adrienn, PERC Ifjúsági Bizottsági tag ismertette az ITUC-PERC Ifjúsági Bizottságának tevékenységét, kiemelve, hogy hamarosan megjelenik majd egy kiadványuk, amely szervezéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat tartalmaz. Illetve a decemberi ifjúsági bizottsági ülés alkalmával a migrációs világnap kapcsán rendezett „fotóakció” képeiből is készül majd egy plakát, amely további terjesztés céljából kiosztásra kerül.

Az ülésen részt vett Nagy Viktória SZEFIT elnök, MASZSZ IFI alelnök.

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: