Széchenyi 2020

Ki-kicsoda a SZEF-ben?

Dr. Agg Géza

Dr. Agg Géza 1973-ban szerzett okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Posztgraduális tanulmányokat folytatott gazdasági, katonai, pedagógiai, köztisztviselői és minőségügyi területen. 1980-ban műszaki egyetemi doktori címet, 2001-ben pedig pedagógiából PhD fokozatot szerzett. Német nyelvből középfokú, oroszból kandidátusi nyelvvizsgával rendelkezik, angolul társalgási szinten beszél. 1981-ig a BME-n dolgozott tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, egyetemi tanársegédként és adjunktusként, majd mellékállású egyetemi docensként. Több főiskolán főiskolai tanárként óraadói feladatokat lát el. Több mint száz hazai és nemzetközi publikációval rendelkezik, két főiskolai tankönyve jelent meg, több jegyzet és tankönyv társszerzője. 1981-től 2011 júliusában történt öregségi nyugdíjba vonulásáig az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkárságán dolgozott kormánytisztviselőként közigazgatási tanácsadói beosztásban. 1973-tól tagja a szakszervezetnek. A Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórumnak (KÉF) megalakulása óta tagja, ahol a KSZSZ delegáltjaként a központi igazgatási szervek munkavállalóit képviseli. A Nemzeti ILO Tanácsnak az 1999 évi megalakulása óta tagja a SZEF delegáltjaként. 2005 -2009 között a KSZSZ alelnöke, 2009-től elnöke. 2008 elejétől a KSZSZ képviselője az EUROFEDOP Elnökségében. A TUNED munkájában 2009-től vesz részt. A SZEF Ügyvivő Testületének és Szövetségi Tanácsának 2008-tól tagja.

Árva János

(1945. december 30., Csepel) 
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke. Iskolai végzettség: főiskolai oklevelet filozófia-szociológiai szakon, szakigazgatás-szervezői képesítést az Államigazgatási Főiskolán 1995-ben szerzett. Felsőfokú munkaügyi és személyügyi képzettséggel rendelkezik. Munka: a Kohászati Gyárépítő Vállalatnál 1964-től műszaki és személyzeti területen dolgozott, 1974-1990-ig a Vasas Szakszervezet munkatársa, később osztályvezető-helyettese. 1991 óta függetlenített elnök a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Munkavállalóinak Szakszervezetében. Az MKKSZ budapesti elnöke 1997-től 2004-ig, az MKKSZ alelnöke 1992–1996 és 2000–2003. között, elnöke 2004 óta. A SZEF Ügyvivő Testületének tagja 2004-2013 között, majd 2015-től ismét.

Dr. Bárdos Judit

(1946. június 6., Budapest) 
A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) főtitkára, a SZEF alelnöke. Iskolai végzettség: ELTE-JTK 1976. Munka: 1965–67-ig a Belügyminisztériumban, 1967–74-ig a Fővárosi VIII. kerületi Tanácsnál, 1974–77-ig az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben, 1977–81-ig a Pest megyei Földhivatalban dolgozott, 1981–96-ig a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa. A Belügyi (1999-től Belügyi és Rendvédelmi) Dolgozók Szakszervezetének főtitkára 1992 óta. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének alelnöke, társelnöke 1994–2003-ig, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának ügyvivője 1999 óta, ill. a SZEF alelnöke 2007-2015 között.

Borhi Károlyné

(Szül. Bálint Ilona, 1945. június 25., Cegléd) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának (PEB) elnöke. Iskolai végzettség: mérlegképes könyvelő, filmszakmai felsőfokú végzettség. Munka: 1969–1993-ig a Pest Megyei Moziüzemi Vállalat könyvelője, belső ellenőre, ellenőrzési osztályvezetője, igazgató-helyettese, 1993–95-ig a Pest Megyei Önkormányzat főelőadója, 1992-től – jelenleg is – a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezetének titkára. 1995-től a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének irodavezetője. 1999-től a SZEF Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának tagja, 2003-2015 között a PEB elnöke.

Boros Péterné

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) főtitkára és a SZEF Ügyvivő Testületének tagja 2012 óta, korábban főtitkár-helyettese. Szintén 2012 óta a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) alelnöke. A SZEF XI. Kongresszusa 2015. június 13-án alelnökké választotta. Korábban a SZEF Jász-Nagykun-Szolnok megyei koordinárota is volt.

Fehér József

(1946. augusztus 25., Monok) 
A SZEF Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke 2015 július 1. óta. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) volt főtitkára, a SZEF alelnöke 2007-2015 között. Iskolai végzettség: ELTE-BTK 1971. posztgraduális képzés keretében közigazgatási képesítés 1984. Munka: középiskolai tanár 1971–1980, a Közalkalmazottak Szakszervezetének munkatársa 1980–90., a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének titkára 1990–91, az MKKSZ ügyvezető elnöke 1992–96, majd főtitkára 1996 óta. A SZEF ügyvivője 1995-től, alelnöke 2003. május óta, a Helyi és Területi Köztisztviselők Európai Szakszervezeti Szövetségének alelnöke 1995–98. A Munkaerő-piaci Alapot Irányító Testület (MAT) tagja a SZEF képviseletében 1997 óta. 2008-2012 között a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) alelnöke.

Földiák András

(1948, Budapest)
A SZEF XI. Kongresszusa 2015. június 13-án a SZEF elnökévé választotta. A szombathelyi Tanítóképző főiskolán, könyvtár-népművelő szakon, majd az ELTE BTK-n szerzett diplomát. Volt művelődésszervező, az Almásy téri Szabadidőközpont, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója és a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, a Magyar Művelődési Társaság társelnöke. Országszerte szervezett klubokat, irodalmi színpadokat, tanfolyamokat. Évtizedek óta szakszervezeti tag. A nyolcvanas évek elején az Országos Közművelődési Központ szakszervezeti titkára volt. 2006-tól a Fővárosi Közművelődési Tagozat vezetője. 2008. május 28-án a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) VII. rendkívüli kongresszusán alelnökké, 2009. április 8-án, a szakszervezet VIII. kongresszusán a küldöttek egyhangú szavazással a KKDSZ elnökévé választották. Munkásságáért 1991-ben MSZOSZ díjban, 1994-ben Bessenyei György díjban részesült. Megjelent munkái: A kulturális intézmények és művelődési közösségek (1981), Teaház (1986), A kultúra kis krónikája (1994, 1996)

Galló Istvánné

(Szül.: Péter Piroska, 1953. november 27., Gödöllő) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) alelnöke. Iskolai végzettség: tanítói diplomát 1979-ben szerzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. MLE bánásmód pszichológia szakon 1983-ban, a BME közoktatási vezető szakon 2001-ben kapott újabb oklevelet. Munka: Pedagógus pályáját nevelőként kezdte Dányban. 1980-tól az Erdélyi utcai általános iskolában, 2000-től a Dugonics András Általános Iskola és Gimnáziumban, 2004-től a Práter utcai általános iskolában tanított Budapesten. Szakszervezeti tisztségek: 1983–86 intézményi bizalmi, 1986–2000 alapszervezeti titkár. A Pedagógusok Szakszervezetének 1990-től Budapest VIII. kerületi titkára, 1994-től budapesti titkára és az országos vezetőség tagja. A PSZ 2007. szeptember 29-i munkakongresszusa a soron következő tisztújító kongresszusig megbízta az alelnöki teendők ellátásával. A SZEF budapesti koordináció képviselője 2007-től 2008 májusáig. A SZEF IV. Kongresszusán (2007. június 8.), majd még két alaklommal a SZEF alelnökévé választották. 2008. július 1-től a PSZ elnöke.

Dr. Gyimesi László

(1952. július 10., Budapest) 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetségének (MSZSZ) elnöke. Iskolai végzettség: Államigazgatási Főiskola 1984–88. Munka: itthon és külföldön zenész 1970–82, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének munkatársa, a Zenészek Szakszervezetének budapesti titkára 1982–89, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének főtitkára 1989-től, az MSZSZ elnöke 1995-től. A SZEF ügyvivője 2013-tól. A SZEF XI. Kongresszusa 2015. június 13-án a SZEF alelnökévé választotta.

Lázár András

(1951. május 14. Budapest) 
A Hírközlési, Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség (HMTSZSZ) elnöke, a SZEF alelnöke. Iskolai végzettség: Képzőművészeti Főiskola (1976), Századvég Egyetem (1993) Munka: 1977–1990. telefonműszerész a Magyar Posta Vállalatnál, 1990-től a MATÁV-COMEX (később MATÁVCOM) szakszervezeti elnöke, 1991-től a PHDSZSZ elnöke, 1992–1996-ig a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökségi tagja. 2005 áprilisa – a PHDSZSZ SZEF-taggá válása – óta a SZEF ügyvivője, 2007-2015 között a SZEF alelnöke.

Dr. Mayer Lajos

A Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezetének tagja, a SZEF Nyugdíjás Választmányának elnöke 2013 óta. Tagja a FERPA - az Európai Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas szervezete - Végrehajtó Bizottságának. A SZEF ügyvivője.

Nagy Viktória

(1985. november 18. , Mór) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) nemzetközi referense / sajtótitkára. Iskolai végzettség: nemzetközi kapcsolatok szakreferens, Széchenyi István Egyetem, Győr 2008, munkaügyi kapcsolatok szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2013. Munka: 2008 szeptembere óta Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének (MAT) közös, „Diplomás pályakezdőket a közigazgatásba 2008” elnevezésű programjának gyakornokaként, a SZEF nemzetközi referense. 2011 februárjától a SZEF sajtótitkára is. A 2012 márciusában újjáalakult SZEF Ifjúsági Tagozat (SZEFIT) elnökévé választotta, azóta a SZEF ügyvivője.

Dr. Szabó Endre

(1932. május 27., Celldömölk) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) volt elnöke. Iskolai végzettség: ELTE középiskolai tanári szak 1952–56. Politikai Főiskola 1969–72. Doktori címet 1974-ben szerzett „Az államigazgatás fejlődésének irányai a társadalombiztosításban és a szociális igazgatásban” című disszertációjával. Munka: középiskolai tanár Vácott 1957–58., a Közalkalmazottak Szakszervezetének munkatársa, majd osztályvezetője 1958–68., a Társadalomtudományi Intézet Államigazgatási Reform-előkészítő Titkárságának munkatársa 1968-69. A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének közgazdasági és közigazgatási titkára 1972–85, főtitkára 1985–90. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnöke 1990–94. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alapítója, 1990–91. ügyvivője, 1992-től soros elnöke, 1995-től 2007 júniusáig elnöke. Kezdeményezője, aktív részese a munkavállalói érdekképviseletek – az Érdekegyeztető Tanács, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa, a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum – létrehozásának.

Szabó Zsuzsa

(1957., Fehérgyarmat) 
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanítói, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezetői-szakszervezeti vezetői oklevelet szerzett. A pedagógiai értékelés szakterületen közoktatási szakértőként is dolgozott. Tagja az Önfejlesztő Iskolák Egyesülete Elnökségének. 1975 óta PSZ-tag, 1985 óta szakszervezeti tisztségviselő. A szolnoki Széchenyi Körúti Általános Iskolában, ahol 1981–2003 között tanított, alapszervezeti titkár. 2003-ban Szolnok megye PSZ-titkárává választották. Ebből eredően tagja az országos vezetőségnek és kongresszusi küldöttként is képviseli megyéjét. 2008. július 1-től a PSZ alelnöke és a SZEF ügyvivője.

Szűcs Viktória

(1977. július 08., Pincehely) 
A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (BDDSZ) elnöke. Iskolai végzettség: ELTE-TTK szociális szakvizsga: gyermekjóléti alapellátás témakör, SE-EFK egészségügyi szakoktató szak 2003., csecsemő- és kisgyermekgondozó 2006., gyermekápolónő 1995, munkaügyi kapcsolatok szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2011. Munka: 1996–2000. gyermekápoló, 2000–2004. középiskolai ügyviteli dolgozó, gyermekvédelmi-felelős, 2003–2004. tanév szakoktató OKJ Ápoló képzésben, 2004-ben szaktanácsadója, majd 2006–2008-ig intézményvezetője a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményének. A BDDSZ elnöke és a SZEF ügyvivője 2008-tól.

Toma Lajos

(1956. május 31., Budapest) A Mentődolgozók Önálló Szakszervezetének elnöke. Iskolai végzettség: érettségi (1974) Munka: Országos Mentőszolgálat (1974 óta). Az Országos Mentőszolgálatnál szakszervezeti tisztségek: alapszervezeti titkár 1989-től, szervezőtitkár 1994-től, elnök 1998 óta, a SZEF ügyvivője 2007-től. E-mail: toma.lajos@mentok.hu

Varga László

(1953. december 8. - 2015. december 18., Miskolc) 
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) korábbi elnöke. Iskolai végzettség: középiskolai érettségi (1972), autó-motorszerelő szakiskola, Miskolci Egyetem műszaki szakoktató szak 1979-82, Kossuth Lajos Tudomány Egyetem történelem szak 1983-1987, Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szak 2000-2002. Munka: ÉPFU-nál autószerelő 1977-79-ig. A 101. sz. Szemere Bertalan Szakmunkásképző Intézet szakoktatója (1979), közoktatási és ifjúságpolitikai előadó a KISZ Borsod megyei bizottságában, majd az MSZMP miskolci városi bizottságánál (1980-89), a miskolci Szemere Bertalan Középiskola tanára, kollégiumvezető-helyettese 1989-től. A Pedagógusok Szakszervezetének 1975-től tagja, intézményi SZB-titkár, megyei elnök, a PSZ Országos Vezetőségének és Ügyvivő Testületének tagja, 1998-tól országos titkár, 2003-tól 2007-ig elnök. A SZEF ügyvivője 1998-tól, alelnöke 2003-tól 2007-ig. A SZEF IV. Kongresszusán (2007. június 8.) választották a SZEF elnökévé, majd 2011-ben újraválasztották, a 2015-ös választásokon nem indult. 

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: