Széchenyi 2020

SZEF kiadványok

A SZEF-könyvek sorozatban eddig megjelent kötetek

1. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) – Alapdokumentumok

(SZEF-könyvek sorozat 1. SZEF Kiadó, Bp. 1995. Szerkesztette: Vadász János A 120 oldalas könyv ismerteti a SZEF megalakulása (1990) óta eltelt öt esztendõ érdekképviseleti munkáját, a szövetség 1995. május 4-én tartott I. Kongresszusán elhangzott beszámolókat, felszólalásokat, az ott elfogadott dokumentumokat (program, alapszabály), tartalmazza a megválasztott tisztségviselõk névsorát, s a SZEF tagszervezeteinek (akkori) listáját.

2. Forum for the Co-operation of Trade Unions (SZEF) – Basic documents.

(SZEF-books, series 1., SZEF Publishing House, Budapest, 1995. Edited by János Vadász, executive of SZEF) A 72 oldalas kiadvány a SZEF-könyvek sorozat 1. kötetének némileg rövidített változata, angol nyelven.

3. Gewerkschaftliches Kooperationsforum (SZEF)

Grundlagendokumente. (SZEF-Schriftenreihe, Heft 1. — SZEF-Verlag, Budapest 1995. Übersetzung: Georgina Szebenyi-Szabó) A 78 oldalas kiadvány a SZEF könyvek sorozat 1. kötetének némileg rövidített változata, német nyelven.

4. Alternatív reformstratégia az állami szektor számára

(SZEF-könyvek sorozat 2. SZEF Kiadó, Bp. 1996. Németbõl fordította dr. Szabóné Szebenyi Georgina) A 76 oldalas könyv a Közszolgálati Internacionálé (Internationale des Offentlichen Dienstes) német nyelvû tanulmányának magyar változata. Megjelent a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) Budapesti Irodája szakszervezeti projektjének támogatásával. A tanulmány összegzi a fejlett nyugati országoknak az állami szerepvállalás, a közszolgálat reformkoncepciójával kapcsolatos tapasztalatait, s ajánlásokat tartalmaz az ezzel összefüggõ szakszervezeti magatartásra.

5. Konferencia az új Alkotmány szabályozási elveiről

(SZEF-könyvek sorozat 3. SZEF Kiadó, Bp. 1996. Szerkesztette dr. Kiss Sándor) A 140 oldalas könyv a SZEF és a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) közös rendezésében az új Alkotmány szabályozási elveirõl 1996. április 25-én Budapesten rendezett konferencia elõadásait és hozzászólásait tartalmazza, s közreadja a SZEF Ügyvivõ Testületének állásfoglalását a Magyar Köztársaság új Alkotmányának szabályozási elveirõl.

6. A szakszervezetek szerepe a közszolgálat átalakításában

(SZEF-könyvek sorozat 4. SZEF Kiadó, Bp. 1997. Szerkesztette: Szathmári Gábor) A 172 oldalas könyv a SZEF, a Közszolgálati Internacionálé és a FES közös rendezésében 1996. november 15-16-án Budapesten tartott nemzetközi konferencia elõadásait és felszólalásait tartalmazza.

7. Conditions in the public service in Hungary

(SZEF-books [számozás nélkül], SZEF Publishing Hause, Budapest, 1997, Editor: Gábor Szathmári) A 86 oldalas angol nyelvû könyv a SZEF Szövetségi Tanácsának 1997. június 17-ei kibõvített ülésén elhangzott beszámolót és felszólalásokat, köztük Horn Gyula miniszterelnök beszédét, valamint a SZEF 1995-ös I. Kongresszusa óta végzett érdekképviseleti munka, szakszervezeti akciók, állásfoglalások rövid összefoglalóját tartalmazza.

8. Die Verhältnisse im Ungarischen Öffentlichen Dienst

(SZEF-bücher [számozás nélkül], SZEF Verlag, Budapest, 1997. Übersetzung: Georgina Szebenyi-Szabó, Redakteur: Gábor Szathmári) A 120 oldalas német nyelvû könyv a SZEF Szövetségi Tanácsának 1997. június 17-ei kibõvített ülésén elhangzott beszámolót és felszólalásokat, köztük Horn Gyula miniszterelnök beszédét, valamint a SZEF 1995-ös I. Kongresszusa óta végzett érdekképviseleti munka, szakszervezeti akciók, állásfoglalások rövid összefoglalóját tartalmazza.

9. Konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás egységesítésének lehetőségéről

(SZEF-könyvek sorozat 6., SZEF Kiadó, Bp. 1998. Szerkesztette: dr. Kiss Sándor) A 180 oldalas könyv a SZEF és a Magyar Közigazgatási Kar (MKK) közös rendezésében “A közszolgálat különböző területein foglalkoztatottakra vonatkozó egységesebb törvényi szintű szabályozás kialakításának lehetősége” címmel 1998. április 3-án Budapesten tartott konferencia szakmai vitaanyagait, előadásait és hozzászólásait tartalmazza.

10. Konferencia a magyar közigazgatás jövőjéről

A magyar közszolgálati rendszer modernizációjának irányai, az európai modernizáció tapasztalatai (SZEF-könyvek sorozat 7. SZEF Kiadó, Bp. 1998. Szerkesztõ: dr. Kiss Sándor, sorozatszerkesztõ: Szathmári Gábor) A 116 oldalas könyvben a SZEF és a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) Budapesti Irodája közös rendezésében “A magyar közszolgálati rendszer modernizációjának irányai, az európai modernizáció tapasztalatai” címmel 1999. április 16-án Budapesten tartott konferencia elõadásai, hozzászólásai kaptak helyet, és a témához kapcsolódó tanulmány olvasható. A kiadvány a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával jelent meg.

11. A SZEF II. Kongresszusai

1999. április 23. és május 29. (SZEF-könyvek sorozat 8. SZEF Kiadó, Bp. 2000. Szerkesztette: Szathmári Gábor) A 136 oldalas könyv a SZEF II. Kongresszusának két tanácskozási napján elhangzott beszámolókat, felszólalásokat, a kongresszuson elfogadott dokumentumokat — állásfoglalásokat, a SZEF 1999-2003. évekre szóló programját, a konföderáció módosított alapszabályát — tartalmazza, s közreadja a SZEF tisztségviselõinek, valamint tagszervezeteinek névsorát.

12. Szakszervezeti szövetség a közszolgálatban dolgozókért

Fejezetek a tízéves SZEF küzdelmeibõl (SZEF-könyvek sorozat 9. SZEF Kiadó, Bp. 2000. Szerkesztette: Szathmári Gábor) A 112 oldalas könyv lapjain a SZEF és tagszervezeteinek vezetõ tisztségviselõi idézik fel a konföderáció 1990-es megalakítása óta eltelt évtized érdekképviseleti küzdelmeit és vívódásait, jogos követeléseit és kényszerû kompromisszumait. A kötetben helyet kapott a SZEF-fel szorosan együttmûködõ Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) több vezetõjének, valamint a Friedrich Ebert Alapítvány Budapesti Irodája egykori képviselõjének írása és dr. Berki Erzsébet kutató a SZEF történetét feldolgozó tanulmányának egy fejezete is. A cikkeket, visszaemlékezéseket dokumentumgyûjtemény egészíti ki.

13. Dr. Szabó Endre: A közszolgálat szolgálatában

(SZEF-könyvek sorozat 10. SZEF Kiadó, Bp. 2002. Szerkesztette: Szathmári Gábor). A 352 oldalas könyv dr. Szabó Endrének, a SZEF alapító elnökének a szakszervezeti mozgalom megújulási folyamatának kezdete, 1998. óta 2002-ig elhangzott beszédeit, cikkeit, nyilatkozatait tartalmazza. A könyv különleges értéke, hogy hitelesen tükrözi a közszolgálatban végbement szakszervezeti rendszerváltás szenvedélyes vitáit és útkereséseit, s azt a széleskörû érdekképviseleti tevékenységet, amely rövid néhány év alatt az egyik legtekintélyesebb és a legnagyobb taglétszámmal rendelkezõ szakszervezeti konföderációvá, a tagszervezetek mûködõképes szövetségévé emelte a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumát.

14. SZEF III. Kongresszusa

(2003. május 16.) SZEF-könyvek sorozat 12. SZEF Kiadó, Bp. 2003. Szerkesztõ: Szathmári Gábor. A 184 oldalas könyv ismerteti a SZEF 1999. és 2003. között végzett munkájáról szóló beszámolót, Szabó Endre elnök ahhoz fûzött szóbeli kiegészítõjét, Fehér József szóbeli kiegészítõjét a program-javaslathoz, a kongresszus vendégei - köztük Medgyessy Péter miniszterelnök - felszólalásait, a beszámolóról és a program-tervezetrõl elhangzott vitát, és az elfogadott dokumentumokat, valamint a SZEF megújult vezetõ testületeit.

15. Közszolgálat Magyarországon és Európában a szakszervezetek nézőpontjából

(SZEF-könyvek sorozat 13. SZEF Kiadó, Bp. 2005. Szerkesztette: Szathmári Gábor). A csak CD-n és a SZEF Honlapján hozzáférhetõ könyv a SZEF 2004. szeptember 30-án és október 1-én Budapesten tartott nemzetközi konferenciáján részt vevõ magyar és külföldi (osztrák, francia, német, angol, portugál, spanyol) szakszervezeti vezetõk elõadásait és a témáról kibontakozott vitát tartalmazza.

16. A közszolgálat modernizációja a kormányprogram tükrében

A SZEF szakmai-érdekvédelmi konferenciája Budapesten 2006. július 20-án. SZEF-könyvek sorozat 14. Szerkesztõ: Szathmári Gábor. A jelenleg még csak a SZEF honlapján hozzáférhetõ kötet teljes terjedelemben ismerteti Szabó Endre megnyitóját, Draskovics Tibor kormánybiztos és Kovács Árpád ÁSZ-elnök elõadását, 14 szakszervezeti tisztségviselõ hozzászólását és a SZEF elnökének zárószavait.

17. MAGYAR – ANGOL – NÉMET NYELVŰ SEGÉDKÖNYVEK

(Szerkesztő: Szabóné Szebenyi Georgina) Hazánk EU-tagságával az állami intézmények, a közigazgatási szervek kapcsolatrendszere kibővült, és szinte „naponta” jelentkeznek olyan feladatok, amelyhez idegen nyelvtudás szükséges. Az idegen nyelvek ismeretében, nyelvi felkészültségünkben azonban még elmaradunk a kibővült európai együttműködés és általában a nemzetközi kapcsolatok mai követelményeitől. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – mint a közszolgálatban működő munkavállalói érdekképviseletek országos konföderációja – olyan többnyelvű kiadványokat adott közre, amelyek a közszolgálati, közigazgatási vezetőket és munkatársakat segítik idegen nyelvű kommunikációs képességeik fejlesztésében. A kiadványok a szokásos háromnyelvű szótárfunkción túlmenően bepillantást nyújtanak a „példa-országok” (Egyesült Királyság, Magyarország, Németország) egy-egy címszóval kapcsolatos gyakorlatába. A több mint 300-300 oldalas kiadványok 1000-nél több szakkifejezést (szókapcsolatot) tartalmaznak. Az eddig megjelent négy – egyenként is különlegesnek mondható -- kötet témakörei: 1.EU intézmények és alkotmány. 2. Közigazgatási menedzsment- és reform-zsargon. 3. A munka világa (Munkajog, foglalkoztatás, munkaügyi kapcsolatok, munkavédelem). 4. Egészségügy és reform (Az egészségügyi reform, egészségügyi rendszerek és stratégiák Magyarországon és Európában)

18. A SZEF IV. és V. (Rendkívüli) Kongresszusa

(SZEF-könyvek sorozat 15. SZEF Kiadó, Bp. 2009. Szerkesztette: Szathmári Gábor) A 404 oldalas könyv a 2007. május 11.-én és június 8.-án tartott IV. valamint a 2008. november 15.-én tanácskozott V. (Rendkívüli) Kongresszus beszámolóit, szóbeli előterjesztéseit, a vendégek és a küldöttek felszólalásait tartalmazza. A kötet Dokumentumok fejezetében kapott helyet a SZEF 2007-2011 évekre szóló programja, a több menetben módosított Alapszabály, az V. (Rendkívüli) Kongresszuson időszerű társadalmi-gazdasági kérdésekről elfogadott Állásfoglalás, és a IV. Kongresszuson megválasztott tisztségviselők névsora.

19. A SZEF 20 éve tényekben, dokumentumokban

(SZEF-könyvek sorozat 16. SZEF Kiadó, Bp. 2010. Szerkesztette: Szathmári Gábor) A kötet a SZEF 20 éves történetét foglalja össze. 

20. Szakmai beszámoló az ILO tanulmányútról

(SZEF Kiadó, Budapest 2009, Szerkesztette: Nagy Viktória) A kötet a SZEF Foglalkoztatáspolitikai és Munkaerőpiaci Bizottságának az ILO megismerése céljából szervezett, 2009. november 15-20. között megvalósult nemzetközi, szakmai tanulményútjáról készült beszámolók alapján készült.

21. Összefoglaló a Regionális Munkaügyi Tanácsokban végzett munkáról 2007-2010

(SZEF Kiadó, Budapest 2010, Szerkesztette: Nagy Viktória) A kiadvány a SZEF által a Regionális Munkaügyi Tanácsokba delegált tagok szakmai beszámolói alapján készült.

22. Szakmai beszámoló a megyei koordinátorok brüsszeli tanulmányútjáról

(SZEF Kiadó, Budapest 2010, Szerkesztette: Nagy Viktória) A kötet a SZEF megyei koordinátorainak az Európai Unió és az európai szakszervezeti mozgalom intézményrendszerének megismerése céljából szervezett, 2010. szeptember 5-9. között megvílósult szakmai tanulményútról készült beszámolók alapján készült. 

23. Dr. Szabó Endre könyvei (online illetve CD formátumban):

A közszolgálati érdekegyeztetés két évtizede 1989-2009

A SZEF története 1989-2013

 

24. DECENT projekt zárókiadvány

(SZEF Kiadó, Budapest 2014, Több szerző, Szerkesztette: Nagy Viktória) A 277 oldalas könyv a SZEF és a SZEFIT közös, a Norvég Alap által támogatott DECENT (Munkaválallói kapacitásbővítés nemzeti és európai szintű képzések révén) projektjének összefoglaló kiadványa, amely a projekt keretében megvalósult képzések anyagait tartalmazza.

25. Közszolgálati panaszáradat

(Kiadta a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Felelős kiadó: Fehér József Nyomdai Előkészítés: Dura Stúdió Kft., Budapest 2014) A kötet a KÖZDEMOSZ által szervezett Közszolgálati Panasznapon, 2014. február 21-én, a budapesti Vértanúk terén elhangzott beszédeket tartalmazza. 

26. XI. Kongresszus anyagai (2015. június 12-14.)

Tények, történések (Szerkesztette: Nagy Viktória)

Akcióban a SZEF (Szerkesztette: Nagy Viktória)

Tárgyalásban a SZEF (Szerkesztette: Korányi László)

Adatok, statisztika (Szerkesztette: Korányi László)

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: