Széchenyi 2020

SZEF-konferenciák a korszerű közszolgálatért

A SZEF Ifjúsági Tagozata konferenciáiról bővebben itt tájékozódhat: http://szef.hu/szefit/dokumentumok-szakmai-anyagok

 

 • Jogállamiság és szociális párbeszéd a mai Magyarországon, Budapest 2012. november 26.

  A SZEF Akadémia „Jogállamiság és szociális párbeszéd a mai Magyarországon” címet viselő konferenciáján Varga László SZEF elnök köszöntötte az egybegyűlteket.
  Az elnök úr elmondta, hogy a rendezvény egy hosszabb „Felelősséggel Magyarországért! Elkötelezetten a Közjó és Közérdek Szolgálatáért!” mottót viselő szakmai érdekvédelmi konferenciasorozatnak az első állomása. Ezt követően bemutatta a 4 előadót, akik azért kerültek meghívásra, hogy hozzájárulnak az esemény sikeréhez: Fehér József SZEF alelnököt; Kerék-Bárczy Szabolcs közpolitikust; Kiszelly Zoltán politológus, főiskolai docenst;Dr. Kolláth György címzetes egyetemi docens, alkotmányjogászt.

 • Szakszervezeti V4 találkozó, Budapest, 2012. október 12.
  Soros találkozójukat tartották Budapesten a Visegrádi országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) szakszervezetei.
 • Közszolgálat Magyarországon és Európában a szakszervezetek nézőpontjából. Budapest 2004. szept. 30-okt 1. SZEF-könyvek sorozat 13.

  A SZEF Budapesten tartott nemzetközi konferenciáján magyar és külföldi (osztrák, francia, német, angol, portugál, spanyol) szakszervezeti vezetők tartottak előadást. A témáról. kibontakozott gondolatgazdag és sok tanulságot adó vita után Szabó Endre foglalta össze az elhangzottakat.
  (Az előadások és a felszólalások a SZEF-könyvek sorozat 13. köteteként hozzáférhetők CD-n és a SZEF honlapján.)

 • Konferencia a közszolgálat munkaügyi és szociális reformjáról — Tíz éve léptek hatályba a közszolgálati törvények. (2002. december 16-17.)

  A SZEF és a Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal “A közszolgálat munkaügyi és szociális reformja — tíz éve léptek hatályba a közszolgálati törvények” címmel rendezett konferenciát Budapesten.
  Szabó Endre SZEF-elnök a kétnapos tanácskozást megnyitó szavaiban kiemelte: a közszolgálati reform kidolgozásában, majd véghezvitelében nélkülözhetetlen a folyamatos konzultáció és tapasztalatcsere a szakmai és a munkavállalói érdekképviseletekkel.
  Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter azt hangsúlyozta, hogy a közszolgáltatások uniós szintre emelésének feltétele az ott dolgozók munkájának és megélhetésének uniós szintre emelkedése. A közszolgálatban foglalkoztatottak létviszonyai gyökeres javításának kiindulópontjait és ütemezését a szakszervezetekkel együttműködve kívánja meghatározni a kormány.
  Vadász János, a reformot előkészítő kormánymegbízotti hivatal vezetője részletesen ismertette a reform koncepcióját, amely egyebek között egyértelműen rendezi majd, hogy a közszolgálatban az elsődleges munkáltató az állam, a másodlagos pedig az e jogkörrel felruházott intézményi vezető. Az egyes közszolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámnormák meghatározása meggátolja majd a politikai beavatkozást a közszolgálat munkájába, véget vet a fiskális szempontú önkényes létszámcsökkentéseknek. A készülő egységes közszolgálati törvény bérrendszerében a képzettség és a munkában töltött idő lesz a meghatározó elem, a szakmai sajátosságokat pedig szakmai pótlék ismeri el. A versenyszféra és a közszféra közötti jövedelmi különbséget speciális szociális juttatásokkal egyenlítik majd ki. Az elképzelések szerint például 30 évi közszolgálati jogviszony után a fizetés 100 százaléka lenne a nyugdíj.
  A konferencián több egyetemi tanár, szakmai, önkormányzati és munkavállalói érdekképviseleti vezető is előadást tartott. A tanácskozáson elhangzottakat a konferencia zárása után Vadász János és Szabó Endre sajtótájékoztatón ismertette.

 • Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpályarendszeréről (2001. december 10.) SZEF Könyvek-sorozat 11.

  A SZEF Budapesten rendezett szakmai konferenciáján a tekintélyes osztrák, francia, német, portugál szakelőadókon kívül részt vett több nem a SZEF-hez tartozó közszolgálati szakszervezet képviselője is. Szabó Endre azt emelte ki vitaindítójában, hogy az utóbbi két-három évben a közszféra bér- és jövedelmi helyzetének javítását célzó kormányzati intézkedések részben protekcionista jellegűek, részben pedig tűzoltást szolgáló hatásúak voltak. A SZEF álláspontja szerint nem halasztható tovább a kaotikus bérviszonyok megszüntetése, a közszolgálatban dolgozók számára biztatóbb jövőkép felvázolása, a közszolgálat jelenleg igen differenciált szabályozásának egységesebbé, harmonizáltabbá tétele. A leglényegesebb a közszféra egészét érintő bérfelzárkóztatás és a közszolgálati életpálya-rendszer fenntartásához szükséges állami költségvetési garancia megteremtése.
  A kormány képviseletében felszólaló Pál Lajos, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára elismerte az átfogó megoldás keresésének szükségességét, de az ország anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy valamennyi közszolgálati ágazat problémája egyszerre megoldódjon. Csak fokozatos rendezésről lehet szó. Ezért a köztisztviselők után a következő években a közalkalmazottak helyzetének javítására kerülhet sor.
  A külföldi előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy Nyugat-Európa több országában a közszolgálat működésének jó feltételeit most gyengítik, a közszférában dolgozók kiemelkedő kedvezményeit fokozatosan megnyirbálják.

 • Nemzetközi konferencia az egészségügy problémáiról (2000. november 30.)

  A SZEF — az öt másik reprezentatív szakszervezeti konföderáció képviselőinek részvételével — nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten az egészségügy problémáiról. A tanácskozáson dr. Szabó Endre megnyitója után dr. Gógl Árpád miniszter tartott előadást az egészségügy fejlesztési programjáról. Dr. Cser Ágnes, az EDDSZ elnöke az egészségügyben dolgozók helyzetéről, dr. Török Imre, az ÉSZT alelnöke Európa egészségügyi viszonyairól beszélt, majd angol, osztrák, belga, dán, francia és német szakmai szervezetek és szakszervezetek képviselői mondták el tapasztalataikat. A résztvevők állásfoglalásban fogalmazták meg az egészségügy égető problémáinak megoldását előmozdító ajánlásaikat.
  (Az elhangzottakról a SZEF elnöke és a tanácskozás több résztvevője sajtótájékoztatón számolt be az érdeklődő újságíróknak.)

 • Konferencia a magyar közigazgatás jövőjéről. A magyar közszolgálati rendszer modernizációjának irányai, az európai modernizáció tapasztalatai (1999. április 16.) SZEF Könyvek-sorozat 7.

  A magyar közszolgálati rendszer modernizációjának lehetséges irányait, az európai modernizáció tapasztalatait elemző nemzetközi konferenciát a SZEF és a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) Budapesti Irodája közösen rendezte. Dr. Szabó Endre SZEF-elnök és Rainer Girndt (FES) megnyitója után több előadás hangzott el. Dr. Stumpf István kancellária-miniszter, Brendan Martin, a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetségét (EPSU) képviselő tudományos kutató, Holger Unland, a Német Közszolgálati Szakszervezetek (ÖTV) szövetségi köztisztviselői titkára, dr. Lőrincz Lajos akadémikus, főiskolai tanszékvezető, Owen Davies, az Angol Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének (UNISON) képviselője és dr. Kiss Sándor, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöke, ny. főiskolai tanszékvezető tartott előadást.
  (A konferencián elhangzottak összefoglaló ismertetője és az EPSU megbízásából készült, a témához kapcsolódó tanulmány, amelyet a szerzőpáros – Ariane Hegewisch és Brendan Martin – a tanácskozás rendelkezésére bocsájtott, a SZEF-könyvek sorozat 7. kötetében található.)

 • Nemzetközti tudományos-szakmai konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás egységesítésének lehetőségeiről (1998. április 3.) SZEF Könyvek-sorozat 6.

  A SZEF és a Magyar Közigazgatási Kar (MKK) közös rendezésében “A közszolgálat különböző területein foglalkoztatottakra vonatkozó egységesebb törvényi szintű szabályozás kialakításának lehetősége” címmel Budapesten tartott konferenciára előzetesen két szakmai vitaanyag készült. Dr. Dudás Ferenc (Belügyminisztérium) „Szempontok az egységes közszolgálat rendszerének kialakításához”, dr. Kiss György (Munkaügyi Minisztérium) pedig „Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepcionális problémái” címmel írt tanulmányt. Vitaindító előadást tartott dr. Ficzere Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Jogtudományi Karának dékánja és dr. Lőrincz Lajos, az Államigazgatási Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára. A tanácskozást dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke vezette.
  (A konferencia anyagai, az előadások és a hozzászólások a SZEF-könyvek sorozat 6. kötetében olvashatók.)

 • Magyar-osztrák konferencia az EU-csatlakozás szakszervezeti feladatairól (1998. február 19.)

  A SZEF Győrben rendezett magyar-osztrák konferenciát az Európai Unióhoz csatlakozással összefüggő érdekképviseleti feladatokról. Dr. Szabó Endrének, a SZEF elnökének megnyitója után az osztrák Települési Önkormányzati Tisztviselők Szakszervezetének (GdG) vezető képviselői, szakemberei tartottak előadásokat és konzultációt arról, hogy az osztrák közszolgálati szakszervezetek miként vettek részt Ausztria EU-csatlakozásának előkészítésében és a csatlakozási tárgyalásokon.

 • A szakszervezetek szerepe a közszolgálat átalakításában, Nemzetközi konferencia Budapesten (1996. november 15-16.) SZEF Könyvek-sorozat 4.

  A SZEF, a Közszolgálati Internacionálé (PSI) és a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) közös rendezésében Budapesten tartott nemzetközi konferencián jelen volt és üdvözlő beszédet mondott Kiss Péter munkaügyi miniszter. Vitaindító előadást tartott Alan Leather, a PSI főtitkárhelyettese, Günter Weninger, az Osztrák Szakszervezetei Szövetség (ÖGB) alelnöke, az Osztrák Közalkalmazottak Szakszervezetének (GdG) elnöke, dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke, Andreas Braun, a Német Közszolgálati, Szállítmányozási és Közlekedési Szakszervezetek (ÖTV) képviselője. Pódiumvita keretében előadások és felszólalások hangzottak el a közszolgálat privatizációjának hatásairól, a közszolgálatok különböző ágainak helyzetéről az egyes országokban, az önkormányzati intézményrendszer változásairól, a közszolgálat jövőjéről. A hazai és külföldi szakszervezeti vezetők a vita során elsősorban arról cseréltek véleményt, tapasztalatot, hogy a szakszervezeteknek milyen gondokkal kell szembenézniük az államháztartás reformja, a privatizálás folyamata közepette, milyen tanulságok vonhatók le az állami szerepvállalás mérséklésének angol, német és osztrák tapasztalataiból.
  (A konferencia előadásai és felszólalásai megtalálhatók a SZEF-könyvek sorozat 4. kötetében.)

 • Konferencia az új Alkotmány szabályozási elveiről (1996. április 25.)

  A SZEF és a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) közös szervezésében Budapesten rendezett konferencián részt vett és felszólalt dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmány-előkészítő Bizottság elnöke is. Az új Alkotmány szabályozási elveiről vitaindító előadást tartott az alkotmányjog négy elismert kiválósága: Kulcsár Kálmán, Lőrincz Lajos, Samu Mihály és Kiss László.
  (Az előadásokat és a hozzászólásokat, valamint a SZEF Ügyvivő Testületének a Magyar Köztársaság új Alkotmányának szabályozási elveiről elfogadott állásfoglalását ismerteti a SZEF-könyvek sorozat 3. kötete.)

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: