Széchenyi 2020

Ágazati-szakmai érdekegyeztetés

1. A közszolgálat érdekegyeztető fórumai

a.) Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT)

b.) Szektorális közszolgálati érdekegyeztetõ fórumok:

2. Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF)

VKF egy olyan egyeztető, szervezői fórum, ahol 3 oldal képviselteti magát:

  • a kormány
  • a munkavállalók képviselői
  • és a munkáltatók

Lényege, hogy biztosítsa a 3 oldal folyamatos konzultációját a hazai dolgozók, és emberek minden napi vitás kérdéseiben. Ez nem érinti az NGTT működését, mivel az nem csak gazdasági oldalt, hanem egyebet is képvisel, és akár nemzetközi szinten is.

 Célja a 3 oldal szándékainak egyeztetése, javaslatok megvitatása, és előkészítése, megállapodások előkészítése, és minden olyan információ cseréje, ami a hazai munka világát érinti.

Ezen célok elérése érdekében a VKF tagjai folyamatosan konzultálnak az alábbiakban:

  • vállalatokat terhelő adók, járulékok, bérezés ügyében
  • a munkavállalók bérezését érintő kérdésekben, melyeket a Kormány meg kíván hozni
  • a munkajogi szabályozások ügyében
  • az egyéb munkabért helyettesítő, vagy kiegészítő járulékok kérdésében (nyugdíj, GYES,stb.)
  • a vállalkozások alapítását, működését és megszűnését érintő jogszabályok tervezeteiről
  • illetve minden egyéb ezeket konkrétan, vagy érintőleges kérdésekben.

 Tagjai: a felsoroltak

 Legfőbb fóruma a testületi ülés, amit minimum félévente egyszer, de ha kell többször is megtartanak. A testületi ülés napirendre felvett kérdéseket tárgyal, véleményt nyilvánít, ajánlásokat tesz, ülése  azonban zárt.

 A testületi ülés tagjai a felsoroltak.

 A testületi üléseket a VKF Monitoring Bizottsága készíti elő, melynek vezetője a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, tagjai az adóügyekért felelős helyettes államtitkár, a költségvetésért felelős helyettes államtitkár, továbbá a szakszervezeti és munkaadói szervezetek egy-egy képviselője és a meghívott szakértők. Féléves munkarend szerint végzi feladatait, kéthavonta ülésezik, és 4 tag kérésére bármikor összehívható. Feladata a felsoroltak, első sorban központi irányító szerv.

 VKF működéséhez a Kormány biztosít pénzügyi hátteret.

3. Ágazati érdekegyeztetés

A közszolgálatban több minisztériumhoz kapcsolódóan mûködnek — nem azonos intenzitással és eredményességgel — tárcaszintû (oktatási, egészségügyi-szociális, belügyi, stb.) — ágazati érdekegyeztetõ bizottságok, fórumok. Ágazati párbeszéd bizottságok elsõsorban a gazdasági szférában mûködnek.

4. Területi érdekegyeztető rendszer

A területi foglalkoztatáspolitika alakításában kiemelt szerepük van a fõvárosi, megyei munkaügyi tanácsoknak.

5. A munkahelyi szociális párbeszéd

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: