Széchenyi 2020

Országos érdekegyeztetés

Az érdekegyeztetés országos fórumai

Jelenlegi fórum:

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) megalakulásával egy olyan konzultációs mechanizmus épült ki, amely a korábbinál szélesebb körben nyújt lehetőséget a társadalmi párbeszédre.

A korábban működő Országos Érdekegyeztetési Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, illetve a Gazdasági Egyeztető Fórum megszűnésével a társadalmi egyeztetés és párbeszéd színterén egy új, ágazatközi intézmény, a társadalmi párbeszéd makroszintű fórumaként aposztrofált testület jött létre.

Az NGTT működésének legfőbb szempontjai a nyitottság, az átláthatóság és a széles körű konzultáció, amely magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek korábban nem vettek részt intézményesített egyeztetéseken.

Az NGTT funkcióját tekintve az Országgyűléstől, Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő, tanácsadó testület, amely a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozik.

A Tanács partneri struktúrája azt a törekvést tükrözi, hogy NGTT a lehető legszélesebb körben jelenítse meg és közvetítse az érintett gazdasági szereplők és társadalmi csoportok érdekeit.

A Tanács tagjai oldalakat alkotnak, melyek a következők:

  • Gazdaság Képviselői Oldal
  • Munkavállalói Oldal
  • Civil Oldal
  • Tudomány Képviselői Oldal
  • Egyházi Oldal

A Tanács soros elnöke az oldalak képviselői közül kerül ki. Egy soros elnöki mandátum három hónapra szól, az oldalak a törvényben meghatározott sorrendben követik egymás a tisztség betöltésében.

Tekintettel arra, hogy a Tanács működési mechanizmusát a teljes autonómia jellemzi, így a Tanács maga határozza meg és alakítja ki működését, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzít.

Az NGTT törvény elfogadásával, valamint a Tanács megalakulásával és folyamatos működésével megteremtődött a társadalmi párbeszéd azon kerete, amely ma már a legszélesebb társadalmi rétegek számára is fontos, meghatározó testületté vált.

Forrás és további információ: www.ngtt.hu

 

Korábbi fórumok:

a.) Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT)

b.) A szociális párbeszéd országos fórumaiként mûködnek (a munkavállalói és a munkaadói szervezetek egyenrangú képviseletével):

c.) Gazdasági és Szociális Tanács

d.) Nemzeti ILO Tanács

e.) Szociális párbeszéd az Európai Unióban

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: