Széchenyi 2020

Koordinátori értekezlet, Noszvaj

Illusztráció

 

Koordinátori értekezlet, Noszvaj

 

 

A SZEF megyei koordinátorai igazán jól ellátni a feladatukat csak akkor tudják, ha a SZEF tagszervezetek között van lehetőség még szélesebb kommunikációra, ehhez ad segítséget - Szabó F. Attila szervezésében - az országos koordinációs ülés. A SZEF koordinátori értekezlete Noszvajon volt 2017. szeptember 22-24. között.

 


Az ülés a koordinátoroknak és a koordinációban résztvevőknek közvetlen információcserét biztosít a SZEF elnökével, alelnökeivel, ügyvivőivel, vagy éppen más konföderációk vezetőivel, és ezeken túl tájékoztatást ad pl. az alternatív vitarendezésről. Ezekből mind jutott bőven ízelítő Noszvajon, amellett, hogy este kötetlenül – borvidék lévén - borkóstoló mellett is folytathattuk az eszmecserét.

A pénteken, egy kiadós ebéd után kezdődő programunkban Földiák Andrással, a SZEF elnökével beszélgettünk elsőként, aki a bevezetőben kitért arra, hogy itthon a szakszervezeti tagság aránya országos szinten alig éri el a 8-9 %-ot, ezen belül a közszférában egy kicsivel jobb a helyzet, mert itt nagyjából 11-12 %. Ausztriára hivatkozott, ahol 30% feletti a tagság, és csak egy konföderáció működik, viszont hatalmas oktatóközponttal.

 

Magasabb életminőség: Európai Szociális Pillér

 

Nemzetközi szinten a legfontosabb kérdés, az un. Európai Szociális Pillér (elv- és jogszabálycsomag) volt, ami – ha bevezetésre, megvalósulásra kerülne, akkor egy - magasabb életminőséget biztosíthatna Európa polgárainak, amire a sok megszorítás után már nagyon ki vagyunk éhezve. Sajnos Magyarország jelenlegi kormánya ehhez még elvi szintes sem akar csatlakozni. Ezért volt itt személyesen tárgyalni az ETUC főtitkára, tudtuk meg Földiák Andrástól.

A SZEF elnöke összegezte előadásában, amit sok ágazat maga is megtapasztalt, hogy a közszférát a kormány teljesen szétzilálta. Beszélt az érdekegyeztetésben megszűntetett OÉT-ről, életpályamodellekről, és a szétaprózott ilyen-olyan bérpótlékokról. A cél, hogy a mindenkori minimálbér elérje a létminimumhoz szükséges összeget, még akkor is, ha magát a létminimum számítást a kormány megszűntette, a MASZSZ saját hatáskörben elvégzi a számításokat.
Földiák András a SZEF további idei programjait is felvázolta. A legközelebbi eseményre október 7-én kerül sor, amikor a Tisztes Munka világnapja alkalmából a SZEF konferenciát tart.

 

Származtatott jogi személyek

 

Tiba József a szakszervezetek gazdálkodásáról beszélt a szakszervezeti pénzek jogszabályoknak megfelelő kezeléséről és kifizetéséről, különös tekintettel a származtatott jogi személyekre vonatkozó kötelezettségekről, hiszen sok szakszervezeti alapszervezet ebben a formában működik, így pénzügyi tervet és pénzügyi beszámolót is el kell fogadniuk és ezt követően a NAV-nak önállóan elküldeniük.

Németh Béla a SZEF Nógrád megyei koordinátora (PSZ megyei vezető) a panelbeszélgetések során ismertette a pedagógusok rendkívül kedvező biztosítási rendszerét, melyet a SZEF többi tagszervezetének is ajánlott, akár tagszervezési célra is.

A másnapi programban Galló Istvánné, a SZEF alelnöke is a korlátozott érdekegyeztetés rendszere felöl közelítette meg a szakszervezetek hatékony működésének akadályát.

 

Korlátozott érdekegyeztetés rendszere

 


Ma már világosan látszik, hogy 2010 után pillanatok alatt annyira megváltozott a jogszabályi környezet, hogy a társadalom erre nem volt képes érdemben reagálni, így a szakszervezetek, konföderációk sem. Kiemelte például, hogy míg az Alkotmány kimondta, hogy a munkavállalók érdekeit a szakszervezetek védik, addig az Alkotmányt felváltó Alaptörvényben ez már nincs benne. Hangsúlyozta, hogy ezzel az alapjaiban rendült meg a valódi társadalmi párbeszéd, és nem beszélhetünk valódi partneri viszonyról.
A jogalkotás más szintjén is ezt az elvet követi a kormány, hiszen a korábbi Munka Törvénykönyve pontosan rögzítette a szakszervezeti jogokat, ma ezek a jogosultságok erősen hiányosak.
A Pedagógusok Szakszervezete felkérte Szüdi Jánost, hogy legyen a szakszervezetek segítségére egy szakszervezeti törvény megfogalmazásában, ez jelenleg folyamatban van.

 

Szakszervezeti törvény


Galló Piroska a továbbiakban az érdekegyeztetés következő lépcsőfokáról az ágazati egyeztetésekről, és a KJT-ről is beszélt.
A legnagyobb baj, hogy nincs, mégpedig tudatosan nincs a szakszervezeteknek, felhatalmazással bíró tárgyalófele a kormány oldaláról. Tárgyalás helyett csak tájékoztatás van, a kormány oldalon csak egy „postaládát” kapunk, amit vagy kiürítenek, vagy sem.

A szakszervezetek felelősségét a SZEF alelnöke abban látja, (és ezt már tavalyi koordinációs értekezleten is kiemelte) hogy a szakszervezetek nem neveltek tudatos munkavállalókat és ez az egyik oka annak, hogy ennyire könnyen fel lehetett rúgni a – eredményében korábban sem túl munkavállaló-párti, de mégiscsak - meglévő érdekegyeztetés kereteit.

 

Tudatos munkavállalók?

 

Egyik legfontosabb kérdésnek tartja, hogy sürgősen szakszervezeti tisztségviselő-képzés kell, olyan melyben biztosítani tudjuk, hogy a titkáraink, tisztségviselőink érezzék magukban azt az erőt, hogy ők, mint a helyi munkavállalói érdekek képviselői, a tárgyalások során egyenrangú felei a munkáltatónak.

Kordás László a MASZSZ elnöke is eljött, aki azzal kezdte, hogy két éve úgy tűnt, hogy három konföderáció egyként fog továbbműködni. Ebből végül az utolsó pillanatban a SZEF kilépett.

 

4 x 9 %

 

A MASZSZ egy radikálisabb úton indult el, meghirdették a bérrendezésben a 4x9% programot, ami álláspontja szerint még mindig csak az elmúlt évek jövedelem - elvonásainak a pótlására elegendő, amivel még mindig csak a mínuszból, épphogy a nullát érjük el.  Kordás a gazdaság jelenlegi teljesítőképességének a parodisztikus voltát azzal emelte ki, hogy idézte Varga Mihály gazdasági minisztert, aki (Kordás szerint) úgy fogalmazott, hogy a cél az, hogy érjük utol Szlovákiát.
A politikai élethez való viszonyról (az elkészült un. Fehér Könyvükön kívül) elmondta, hogy bíznak benne, hogy az egyik szakszervezeti tisztségviselőjük a jövő évi parlamenti választásokon egyénileg bejut a parlamentbe, és akkor ez egy új távlatot jelentene a konföderáció számára, pl. az azonnali kérdések feltevésének lehetőségét is megadná a parlament falai között, amire most egyáltalán – még a képviselőkön keresztül - sincs mód.

 

Kedvezményadó, kedvezménykártya

 

Mivel a kormány minden olyan kommunikációs teret ellehetetlenít, ami nem az ő érdekét szolgálja, így saját szakszervezeti újságot jelentetnek meg (Érdek és Védelem). Ennek finanszírozását a MASZSZ kedvezményadóinak befizetései biztosítanák.


A MASZSZ tagkártya egyben kedvezménykártya is, az ezzel megszerezhető kedvezmények körét bővíteni kívánják és úgy fogalmazott, hogy nem bánná, ha ezt a kedvezménykártyát több konföderációval közösen használnák. A szakszervezeti tagoknak nyújtott kedvezményeket bár nagyon fontosnak tartják, de hangsúlyozta, hogy nem ez áll az érdekvédelmi tevékenységük homlokterében.
Invitálta a résztvevőket a MASZSZ Tisztes Munka Napja alkalmából tartott október 6-i konferenciájukra. (Ezt azóta okt. 13-ra halasztották – Szerk.)

(...) 

Agg Géza az ILO és a szakszervezetek viszonyát mutatta be, ő a részletes mondanivalóját egy előzetesen elkészült PPT-vel illusztrálta, ezt a beszámolóhoz mellékeljük. Az együttműködés fontosságát, a résztvevők segítségével egy kísérlettel is szemléltette.

 

Önkritika

Kuti László ÉSZT elnök a rendszerváltás utáni időkig tekintett vissza és történelmi távlatokban felvázolta a mai konföderációs rendszer kialakulásának történetét. Helyenként kritikával, szakszervezeti önkritikával kezelve a mára kialakult helyzetet, ami a gyakorlatban az érdekegyeztetés lebénításának története is egyben.
A mondandóját pozitív kicsengéssel zárta, mégpedig azzal, hogy a kialakult helyzet nyomán a szakszervezetek között is és a konföderációk között is most sokkal erősebb az együttműködési szándék.

Ennek a napnak a – konferencia asztalnál zajló - programja az alternatív vitarendezés bemutatásával végződött. Erről a független szolgálatról Szabó Imre és Fodor Gábor jogász tartott ismertetőt.
Ez a szolgálat EU-s forrásból ad a munkavállalóknak jogi segítséget, a kollektív jogok terén ezzel anyagilag tehermentesíteni tudja a szakszervezeteket is.  

Az információban gazdag napot a helyi nevezetesség, a barlanglakások megtekintése után, a táj borainak kóstolójával, finom vacsorával és persze kötetlen beszélgetéssel folytattuk az egyik borospincében.

Harmadnap, reggeli után kiértékeltük a rendezvényt és a konferencia keretében elhangzottakat.

 

Ágazati áttekintés


Mód nyílt még a jelenlévők számára, hogy – az országos koordinációs ülés céljának megfelelően - egymással és a konföderáció elnökével, Földiák Andrással áttekintsék és megvitassák az ágazati szakszervezeti sikereket is, és az ágazatokban is meglévő problémákat. A zárónapon, ezt követően már egyénileg Eger városának megtekintése és a hazautazás volt a program.

 

Köszönet

 

Köszönjük a SZEF elnökének, Földiák Andrásnak, hogy kezdeményezte, támogatta és figyelemmel kísérte a szervezés összes fázisát, az előadóink új és hasznos információkat sugárzó előadásait, Tiba József SZEF Heves megyei koordinátorunk szervezői segítségét, Dobrovits Orsolya Agáta SZEF budapesti koordinátorunk nagyon tartalmas, egységbefoglalt jegyzeteit, és végül, de nem utolsó sorban, résztvevőink aktivitását.

Szabó F. Attila

 

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: