Széchenyi 2020

Egészség kontra termelékenység?

Illusztráció

 

 

 

 

 

Voltak, akik a generációk közötti szolidaritásról szót sem ejtettek , de ugyanakkor  az egyén kötelezettségét hangsúlyozták az egészség (avagy a termelékenység?) megőrzésében.

 

Szociális Párbeszéd Bizottság az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritásról -  Brüsszelben 2016. április 14.én,ezen második. -  ülésén a szakszervezetek két ülést is tartottak és egy közös megbeszélést a munkaadói oldallal.

A munkavállalói oldal megbeszélte a munkaadók elé terjesztendő dokumentumot, melyet az ETUC titkárság állított össze. Ez az összeállítás az alap, amelyet a további üléseken közösen fogunk megtárgyalni. Magát a végleges szöveget egy erre létrehozandó szűk körű bizottság alkotja meg.

 

Az alkalmaztatás minősége

A hozzászólások érintették az alkalmaztatás minőségét, az egészséget központi helyre szánták tenni, valamint felmerült, hogy az aktív idősödés milyen korral kezdődik. Vita volt, hogy a középvezetőket is érintse-e a megállapodás, valamint javasolták belefoglalni az idő előtti nyugdíjazás lehetőségét a nehéz fizikai munkát végzőknél.

A munkavállalói oldal a megállapodás alaki formáját elfogadta, ezek szerint a szöveg így áll össze: bevezetés, preambulum; a megállapodás célja; meghatározás és hatály; stratégiai jövőkép felvázolása; az aktív idősödés elősegítése; intergenerációs megközelítés; végrehajtás és annak utóellenőrzése.

A munkaadói oldallal együttes ülésen szóvivőjük, Maxime Cerutti értékelte a szakszervezetek konstruktív hozzáállását és javasolta, hogy a minkét oldalon felmerült hozzászólások alapján  vezessenek át fontosabb elemeket. Szerinte az idő előtti nyugdíjba vonulás témája problematikus. Az egészségügyi kérdésnél azt kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a munkavállalókat jobban motiválni és termelékenyebbé tenni. Az egészség megőrzése szerinte kétoldalú kérdés, mert az egyénnek is vannak ebben kötelezettségei.

 

Szektorális megközelítés

Ezeket a munkaadói felvetéseket a szakszervezeti oldal zárt ülésén értékelte és úgy találta, hogy a másik oldal csak általánosságokban beszél a motivációkról és az egészség kérdését más szempontból nézik. A generációk közötti szolidaritásról nem ejtettek szót. A kérdések megközelítésében az egyénekre koncentráltak és nem a közösségi vonalra.

Megállapodtunk, hogy ezen felül vissza kell térni az idő előtti nyugdíjazás témájára.

A munkaadók hozzáállásának ismeretében megállapodtunk, hogy a KKV-k esetében is a  szektorális megközelítés szükséges, ugyanúgy mint a veszélyességnél a kockázatfelmérés és megelőzés vizsgálata, a munkaközi szünetek a digitális iparban különösen fontosak, ugyan úgy mint a munkaidő és a munkahelyek ergonómiai kialakítása. A szövegbe bele kell foglalni a generációk közötti megközelítést és az aktív idősödés fokozatosságát a munkavégzésben.

Összegezve a munkáltatóktól is hallottakat, a munkavállalói bizottság az alábbiakat állapította meg.Munkáltatók fő pontjai: fiatal és idős munkavállalónak egyaránt termelékenynek és motiváltnak kell lennie, a szociális biztonság fenntartható legyen, jól kell meghatározni a munkaidő és a családdal tölthető idő egyensúlyát, a munka során egyenlően kell elosztani az idősebb és a fiatalabb munkaerőt, figyelemfelhívás a biztonságra.

A munkavállalói oldal részéről a kulcsfontosságok: konstruktív és pozitív megközelítés, a munkavállalók az üzlet alapját képezik, szakértelem folytonos fokozása, tanulás fontos, digitalizáció elsajátítása fontos, figyelni kell a kkv-k speciális helyzetére (kisebb anyagi forrásaik vannak).

A munkavállalói tárgyaló oldal a hangsúlyt az egészség megőrzésére helyezi, bár fontos a termelékenység is. Természetesen a munkaadók termelékenység és az üzlet szempontjából való megközelítést nem fogadjuk el, mint elsődleges érdekeket.

A két oldal megállapodott abban, hogy a legközelebbi közös összejövetel május 18-án lesz, az utána következők pedig már a létrehozandó szövegező bizottság ülései lesznek.

 

Dr. Mayer Lajos

 

 

Hozzászólások

Töltődik...

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: