Széchenyi 2020

Jogszabálytár

MUNKAVÁLLALÓK, KÖZALKALMAZOTTAK, KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÖZTISZTVISELŐK, STB.

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Hatályos: 2013.01.02 - 2013.06.30

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.235263

 • 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17664.226214

 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

Hatályos: 2012.07.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17700.222324

 • 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

Hatályos: 2009.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19419.30244

 • 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

Hatályos: 2013.01.02 - 2013.06.30

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26743.235393

 • 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=50394.232733

 • 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Hatályos: 2012.08.16 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103147.226235

 • 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Hatályos: 2012.12.31 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120105.215642

 • 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

Hatályos: 2012.09.19 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131057.228328

 • 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2011.03.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137404.198462

 • 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról

Hatályos: 2011.06.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138944.201578

 • 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2012.04.07 - 2013.12.31

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139123.215420

 • 1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról

Hatályos: 2011.08.04 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140705.204862

 • 109/2011. (X. 7.) HM utasítás a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Hatályos: 2012.08.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139234.227361

 • 37/2011. (X. 28.) BM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

Hatályos: 2012.09.21 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138136.228390

 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Hatályos: 2013.01.01 - 2013.06.30

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142936.223492

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

 • 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

Hatályos: 2012.09.19 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143243.228339

 • 2/2012. (II. 16.) KüM utasítás a kormánytisztviselők, ügykezelők és munkavállalók tartós külszolgálatának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2012.03.02 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143937.210683

 • 12/2012. (II. 24.) HM utasítás a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról

Hatályos: 2012.02.26 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146303.213187

 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2013.01.03 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146421.222256

 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146667.231121

 • 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146668.233717

 • 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146669.233718

 • 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

Hatályos: 2012.03.13 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146700.214164 

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146781.214378

 • 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

Hatályos: 2013.01.02 - 2014.12.31

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151030.226925

 • 1244/2012. (VII. 17.) Korm. határozat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, kormánytisztviselők határozott idejű áthelyezéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Hatályos: 2012.07.17 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152540.224864

 • 34/2012. (VII. 17.) AB határozat a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról

Hatályos: 2012.07.17 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152524.224820

 • 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról

Hatályos: 2012.08.02 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153541.226547

 • 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154178.233746

 • 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Hatályos: 2013.01.01 - 2013.12.31

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154786.233748 

 • 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól

Hatályos: 2013.01.02 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157715.234294

 • 7/2013. (I. 25.) HM utasítása a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2013. évi felszámításáról és felhasználásáról

Hatályos: 2013.02.02 - 2013.12.31

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158546.236584

 

KOMPENZÁCIÓ

 • 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2013.01.02 - 2014.01.31

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157944.236137

 

SZAKSZERVEZETEK, MUNKAVÁLLALÓI JOGOK, REPREZENTATIVITÁS, SZTÁRJK, STB.

 • 1989. évi VII. TÖRVÉNY a sztrájkról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10649.234860

 • 1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről

Hatályos: 2011.12.22 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15320.22994

 • 1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről

Hatályos: 2009.11.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15329.23013

 • 2000. évi LII. törvény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49050.72717

 • 2000. évi LIV. törvény a munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49078.72752

 • 2000. évi LV. törvény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49090.72764

 • 2000. évi LVII. törvény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 100. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49112.72786

 • 2000. évi LVIII. törvény az anyaság védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1952. évi 35. ülésszakán elfogadott 103. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49122.72798

 • 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49139.72815

 • 2000. évi LXVI. törvény a fizetett éves szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49203.72901

 • 2000. évi LXVII. törvény a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49212.72910

 • 2000. évi LXIX. törvény a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49230.72930

 • 2000. évi LXXI. törvény a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott háromoldalú tanácskozásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1976. évi 61. ülésszakán elfogadott 144. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49248.72948

 • 2000. évi LXXIV. törvény a kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49281.72988

 • 2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2000.06.25 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49294.73001

 • 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

Hatályos: 2012.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137797.208407

 • 2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

Hatályos: 2013.01.01 -

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74307.234881

Fontos megjegyzés:

Az, hogy az alábbiakban az olvasható, hogy valamely jogszabály „Hatályos: Ettől - Eddig”, az adott jogszabály aktuális szövegére – ezen összeállítás megszerkesztésének időpontjában, azaz 2013. február 18-án a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható szövegére – értendő. (NEM magának a jogszabálynak a hatálybalépési időpontját jelöli, ami egyébként is általában több, néha igen sok időpont.)

Például, az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, természetesen 1992-ben került kihirdetésre, de az adott szöveg, ami most olvasható, 2013.01.02-ától érvényes (akkor „lépett hatályba” az eddigi utolsó szövegmódosítás) és 2013.06.30-ig érvényes (amikor tudhatóan már várható egy újabb szövegmódosítás). 

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: